Hva er mangfold?

Mangfold er at man har mye av noe og at det er variert og av en viss størrelse. Man har mangfold innenfor mange områder, blant annet, naturens mangfold, kulturelt mangfold og genetisk mangfold.

Hva er mangfold?

Mangfold definisjon

Selve definisjonen av mangfold er at noe er variert og av en viss størrelse og/eller betydning. Ved at man har stor variasjon vil si at man har mangfold av noe. Ordet manfold er et substantiv (intetkjønn) og kommer fra adjektivet mangfoldig som betyr mange.

Hva er biologisk mangfold?

Biologisk mangfold er variasjon av antall arter eller levende organismer innenfor et spesifikt økosystem. Biologisk mangfold blir også omtalt med uttrykket biodiversitet.

Hva er kulturelt mangfold?

Med kulturelt mangfold så mener man et samfunn som har stor variasjon mennesker fra forskjellige regioner, alder og/eller kulturer. I et ekulturelt mangfold så kan man ha mennesker fra forskjellige deler av verdenen, men forskjellige språk, religion og leve og væremåte.

Hva er genetisk mangfold?

Genetisk mangfold er når man har variasjon i arvestoffet til en art. Hver art har en unik kombinasjon av gener og ingen, men noen unntak (eneggede tvillinger, kloner m.fl.), har identiske gener. Ved at alle arter utvikler egne gener og man har et genetisk mangfold, gjør at arter vil tilpasse seg til spesifikke økosystemer.

Sjekk ut de siste artiklene