Maler: Lønn, utdanning og arbeidsoppgaver

En maler er en profesjonell håndverker som arbeider med å forberede og påføre maling, tapet og andre dekorative materialer på ulike overflater. Malere jobber både innendørs og utendørs, og kan være involvert i prosjekter som omfatter boliger, kontorer, industribygg og andre typer strukturer. I denne artikkelen vil vi utforske lønn, utdanning og arbeidsoppgaver for malere. Vi vil også se på arbeidsmarkedet og jobbmuligheter for malere, samt svare på noen vanlige spørsmål om yrket.

MALER - Lønn, utdanning og arbeidsoppgaver

Maler lønn

Lønnen til en maler kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert erfaring, geografisk plassering og arbeidsforhold. Det er også forskjeller i lønn mellom faglærte og ufaglærte malere. I denne delen av artikkelen vil vi gå nærmere inn på lønnen til malere, både for faglærte og ufaglærte arbeidere, samt diskutere hva som påvirker lønnen.

Hvor mye tjener en maler?

En faglært maler i Norge kan forvente en årslønn på mellom 400 000 og 550 000 kroner, avhengig av erfaring og arbeidsgiver. Dette tilsvarer en månedslønn på omtrent 33 000 til 45 800 kroner. Timelønnen varierer også, men ligger vanligvis mellom 200 og 275 kroner per time.

Det er viktig å merke seg at lønnen kan variere basert på region, og at tariffavtaler kan påvirke lønnen ytterligere. For mer informasjon om tarifflønn, se vår artikkel om emnet her: Hva er tarifflønn? En kort og tydelig forklaring.

Hva tjener en ufaglært maler?

En ufaglært maler vil typisk ha en lavere lønn enn en faglært maler. Årslønnen for en ufaglært maler ligger ofte mellom 300 000 og 400 000 kroner, avhengig av arbeidsgiver og erfaring. Dette gir en månedslønn på omtrent 25 000 til 33 000 kroner, og en timelønn mellom 150 og 200 kroner per time.

Utdanning for Maler

For å bli en faglært maler kreves det både teoretisk og praktisk opplæring. Utdanningen starter vanligvis med et toårig videregående opplæringsløp, etterfulgt av to år som lærling i en bedrift. I denne delen av artikkelen vil vi se nærmere på utdanningen som kreves for å bli maler, samt hvordan man kan bli maler som voksen.

Hva kreves for å bli maler?

For å bli en faglært maler i Norge, må man fullføre følgende trinn:

 1. Fullføre videregående opplæring med programfagene «bygg- og anleggsteknikk» og «overflatebehandling». Dette gir grunnleggende teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter innen malerfaget.
 2. Etter videregående, inngå en lærlingkontrakt med en godkjent bedrift og gjennomføre to år som lærling. I løpet av læretiden får man praktisk erfaring og veiledning fra en faglært maler.
 3. Ta en fagprøve etter endt læretid for å få fagbrev som maler. Bestått fagprøve gir rett til tittelen «faglært maler» og kvalifiserer til videre arbeid innen yrket.

Hvordan bli maler som voksen?

For voksne som ønsker å bli malere, finnes det flere veier til fagbrev. En mulighet er å gå veien som praksiskandidat. Dette innebærer å samle relevant arbeidserfaring i malerfaget over en periode på minimum fem år, før man avlegger en praksisprøve og deretter en fagprøve. En annen mulighet er å ta opplæring som privatist, enten ved deltidsstudier eller nettstudier, og deretter ta fagprøven.

Arbeidsoppgaver til en Maler

En malers arbeidsoppgaver kan variere avhengig av prosjekt og arbeidsplass, men noen typiske oppgaver inkluderer:

 1. Overflateforberedelse: Før maling eller tapetsering, må en maler forberede overflaten. Dette kan innebære å fjerne gammel maling, sparkle vegger, samt rengjøre overflaten for å sikre best mulig resultat.
 2. Påføring av maling og andre materialer: Malere bruker ulike teknikker og verktøy for å påføre maling, lakk, beis og andre overflatebehandlinger. Dette krever nøyaktighet og presisjon for å oppnå et jevnt og profesjonelt resultat.
 3. Tapetsering: Malere kan også arbeide med tapetsering, som innebærer å måle, klippe og lime opp tapet på vegger og tak.
 4. Restaurering og vedlikehold: Malere kan også være involvert i restaurering og vedlikehold av eldre bygninger, der de må bruke tradisjonelle teknikker og materialer for å bevare bygningens karakter og verdi.
 5. Rådgivning og kundekontakt: Malere har ofte direkte kontakt med kunder og kan gi råd om farger, materialer og teknikker som passer best for ulike prosjekter.

Arbeidsmarkedet og jobbmuligheter for Malere

Arbeidsmarkedet for malere er preget av etterspørsel etter faglært arbeidskraft, spesielt i forbindelse med byggeprosjekter og vedlikehold av eksisterende bygg. Noen jobbmuligheter for malere inkluderer:

Arbeid for malerfirmaer: Mange malere er ansatt i malerfirmaer som utfører oppdrag for både private og offentlige kunder. Dette kan innebære alt fra enkle innvendige og utvendige malerprosjekter til større rehabiliterings- og vedlikeholdsjobber.

 1. Selvstendig næringsdrivende: Noen malere velger å starte sin egen virksomhet og jobbe som selvstendige entreprenører. Dette gir muligheten til å jobbe med en rekke forskjellige prosjekter og kunder og gir større fleksibilitet og selvstendighet.
 2. Offentlig sektor: Malere kan også finne arbeid innen offentlig sektor, for eksempel i kommunale etater, boligforetak eller vedlikeholdsavdelinger for offentlige bygninger.
 3. Undervisning og opplæring: Erfarne malere kan også finne arbeid som instruktører eller lærere ved yrkesskoler, og bidra til å utdanne neste generasjon av faglærte malere.
 4. Spesialiserte nisjer: Noen malere velger å spesialisere seg innenfor bestemte områder, for eksempel restaurering av historiske bygninger, dekorativt malerarbeid eller gulvbelegg.

Andre relevante spørsmål og svar (FAQ)

Hva er forskjellen mellom en maler og en dekoratør?

En maler fokuserer hovedsakelig på forberedelse og påføring av maling, tapet og andre overflatebehandlinger, mens en dekoratør arbeider mer med innredning og design av et rom, inkludert valg av farger, møbler og tilbehør.

Hva er de viktigste egenskapene for en god maler?

En god maler bør ha øye for detaljer, være nøyaktig og presis, ha god fysisk utholdenhet, samt gode kommunikasjons- og problemløsningsevner.

Hva er arbeidstidene for en maler?

Arbeidstidene for en maler kan variere, men det er vanlig med en 37,5 til 40 timers arbeidsuke, med mulighet for overtid ved behov. Noen prosjekter kan kreve arbeid på kveldstid eller i helger.

Hvilke verktøy og utstyr bruker en maler?

Malere bruker en rekke verktøy og utstyr, inkludert pensler, ruller, sprøytepistoler, sparkel, skrapere, tapetbord og stiger.

Kan jeg bli maler uten formell utdanning?

Det er mulig å bli maler uten formell utdanning, men det kan være vanskeligere å finne arbeid som ufaglært arbeider. Som nevnt tidligere, kan voksne med relevant erfaring bli malere ved å ta fagprøven som praksiskandidat eller privatist.

Konklusjon

Å være maler er et yrke som kombinerer praktiske ferdigheter, kreativitet og nøyaktighet. Lønnen for en maler varierer avhengig av erfaring, utdanning og arbeidsgiver, med høyere lønn for faglærte malere sammenlignet med ufaglærte. Utdanningen for å bli maler innebærer både teoretisk og praktisk opplæring, og det finnes alternativer for voksne som ønsker å bytte karriere.

Arbeidsoppgavene for en maler er varierte og kan inkludere overflateforberedelse, maling, tapetsering, restaurering og rådgivning. Arbeidsmarkedet for malere er preget av etterspørsel etter faglært arbeidskraft, med muligheter innen malerfirmaer, selvstendig næringsdrift, offentlig sektor og spesialiserte nisjer.

For sammenligning og informasjon om andre yrker, kan du lese våre artikler om sykepleier, helsefagarbeider, helsesekretær, elektriker, tømrer, advokat, pilot og lærer.

Sjekk ut de siste artiklene