Hvordan ser asbest ut?

Asbest er en gruppe fibrøse mineraler av enten mineralet amfibol eller serpentin. Asbest ble ofte blandet med bindemidler som sement eller limstoffer og valset ut til asbestplater eller matter og hadde mange anvendelser på grunn av sin varmebestandighet og isolasjonsevne.

Det er vanskelig å se asbest og om materiale inneholder asbest uten å foreta en test. Asbestisolasjon rundt rør kan se ut som en gråhvit bandasje, mens asbest i flislim og belegg er vanskeligere å oppdage. Eternittplater som er asbestholdige er ofte gråfargede og harde.

Hvordan ser asbest ut?

Historie

Asbest kom på markedet i 1920, og ble brukt i boliger i Norge frem til 1985. Da ble bruken av asbest forbudt i Norge i bygninger og installasjoner fordi innånding av asbeststøv er helsefarlig og kan lede til flere alvorlige sykdommer, blant annet kreft.

Det kan ha bli brukte i bygninger etter dette da leverandører kunne bruke opp det som de hadde på lager.

asbest isolasjon
asbest isolasjon

Asbest ble sett på som svært anvendelig og ble brukt mye til isolasjon og i tak fordi det både var varmeisolerende og brannsikkert. Det isolerer godt, er brannhemmende og leder ikke strøm.

Asbestfibre er såpass myke at de kan veves til tekstil. Der hvor det har vært nødvendig å ha klær eller utstyr som er varmebestandig så har man benyttet asbesttekstiler.

Varmebestandig asbesthanske

Heat-resistant asbestos glove.jpg
Bilde fra CC BY 3.0, Link

Hvor finner man asbest?

Noen gamle hus er fortsatt utvendig kledd med asbestholdige eternittplater, asbestholdige vindsperreplater og ventilasjonskanaler. Asbest ble noen ganger brukt i fugelim på gamle flislagte flater og rundt vinduer.

Asbest ble også brukt til isolasjon rundt rør, brannskillevegger, platetak, maling og lim og i verandakasser.

asbestplater - Takplater
Takplater som inneholder asbest

Helseskade

Asbeststoffet bør ligge ligge i ro og ikke såfremst man ikke røer det så er det ikke noe problem. Hvis man river opp materialer så vil det dannes støv som er farlig å puste inn.

Det er helsefarlig å innånde asbeststøv og kan føre til flere flere former for kreft, som for eksempel brysthinnekreft og lungekreft.

Hvis lungene utsettes for steinstøv fra asbest så kan man få en lungesykdom som heter asbestose.

En liten kuriositet

I følge wikipedia så ble filteret på Kent sigaretten (mikronittfilter) mellom 1952 og 1956 laget med krokidolit, en spesielt form for asbest.

Sjekk ut de siste artiklene