Hva er Strøm? -Dette BØR du vite

Det finnes flere typer strøm, blant annet vannstrøm og vindstrøm, men i denne artikkelen så skal vi snakke om elektrisk strøm.

Hva er Strøm?

Hva er en elektrisk strøm?

Det finnes to typer strøm og det er vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC). Her skal vi fortelle hva som er forskjellen på de, hvor de brukes og hvorfor man har to forskjellige.

Vi starter med det siste først. Grunnen til at man har to forskjellige typer strøm er at strøm må regel må fraktes over lange avstander fra der hvor den lages og til der den skal brukes. Vekselstrøm har lavere energitap når man frakter den i høy spenning over lange distanser. Så for å minimere energitapet over lengre strekninger så øker man spenningen i strømmen slik at den får høy spenning og frakter den over, som navnet tilsier, høyspentnettet.

Vekselstrøm

Vekselstrøm (AC = Alternating Current), er strøm som normalt brukes i hjemmet ditt. Vekselstrøm er som navnet tilsier, strøm som veksler i retningen den beveger seg i. I norge og i mange andre land så skjer denne vekslingen 50 ganger i sekundet (50Hz). I land som USA så bruker de vekselstrøm som endrer seg 60 ganger i sekundet (60Hz).

I Norge så bruker vi en spenning på vekselstrømmen på 230V (volt).

For å omvandle vekselstrøm til likestrøm så benytter man noe som kalles en likeretter.

Likestrøm

Likestrøm (DC = Direct Current), er strøm hvor det er kun en strømretning. Batterier er gode eksempler på en energikilde som benytter likestrøm og hvor strømretningen går fra pluss til minus.

Hvordan virker elektrisk strøm?

Elektrisk strøm virker ved at man kopler en leder til en energikilde. En energikilde kan kan være et batteri eller et kraftverk og frakter energi fra energikilden til stedet hvor det forbrukes. Dette kan være for eksempel en stekeovn, lyspære eller en stor maskin i en produksjonsfabrikk.

Hva måles strøm i?

Når man ser på strøm så deles det opp i tre deler, nemlig styrke, spenning og effekt. Styrken, det vil si strømstyrken måles i ampere, spenningen i volt mens effekten måles i watt. Måleenhetene for strøm blir derfor:

Ampere (A)

Ampere er strømstyrke (symbolet for strømstyrke er I) og måles ofte i hele ampere (A) eller i milliampere (mA). Ampere er antall elektroner, i et gitt tidsintervall, som strømmer gjennom et tverrsnitt av strømlederen.

Ampere er er oppkalt etter André-Marie Ampère, en fransk fysiker og matematiker som levde fra 1775 til 1836.

Volt (V)

Volt er måleenheten for spenning i strømmen. Det mest korrekte er at volt er spenningen som et elektrisk utstyr har mulighet til å benytte seg av. Har man 230V i huset så kan utstyr benytte seg av en spenning opp til 230V.

Volt er oppkalt Alessandro Volta, som var en italiensk vitenskapsmann som levde fra 1745 til 1827. Det var Alessandro Volta som oppfant batteriet.

Watt (W)

Watt er effekten i strøm og definerers som hvor raskt en energi omformes fra en form til en annen, det vil så hvor raskt strøm produseres eller forbrukes. En panelovn kan for eksempel bruke 1000W.

Watt har fått navn etter James Watt, en britisk oppfinner som levede fra 1736 til 1819.

Hvordan regne ut strøm

Formelen for utregning av ampere, volt og watt er som følger:

V x A = W

Siden vi i Norge normalt bruker 230V så setter vi dette til grunn her. Eksempel:

230V x 10A = 2300W

Her er utregning på hvor mange watt som forskjellige sikringer tåler:

6A = 1380W
10A = 2300W
13A = 2990W
16A = 3680W
20A = 4600W
25A = 5750W
30A = 6900W
35A = 8050W
Hvor mye tåler sikringen

Hvordan strøm blir til?

Strøm blir som regel til i forskjellige kraftverk. Dette kan være kraftverk som produserer fornybar energi eller ikke fornybar energi.

Fornybar energi er energi som kontinuerlig fornyes, slik som vannkraft, vindkraft, solkraft m.fl.

Ikke-fornybar energi er energi som kan gå tom og som det kun kan finnes en begrenset mengde av. Dette kan være fossilt brensel, slikt som kull, råolje eller naturgass. Man har også kjernebrensler, slikt som uran hvor man bruker en kjernereaktor som omdanner kjerneenergi til termisk energi (varme).

Hvem fant opp strømmen?

Selve strømmen ble ikke oppdaget av en spesiell person, men ble utviklet helt fra oldtiden og viderutviklet opp igjennom tiden. Her er noen personer som har vært bidragsyter til dette.

Thales fra Milet

Helt siden oldtiden (Thales, ca 600 BC) så har man visst at det kan oppstå en tiltrekkende kraft når man gned biter av rav (fra furu) mot stoff så ville det tiltrekke seg små partikler. Selve ordet Electra kommer fra gresk og betyr «Ravlik».

William Gilbert

Livlegen til Dronning Elisabeth I (1601-1603) utførte mange eksperimenter og fant ut at flere stoffer ble elektrisk ladd når man gnidde de mot andre. Han ga ut boken «De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure» (Om magneter og magnetiske legemer, og om den store magneten Jorden) hvor dette ble beskrevet.

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin innførte betegnelsen positiv og negativ ladning. Han påviste også at lynet er elektrisk ved hjelp av en drake.

Han fant også opp lynavlederen i 1752.

Alessandro Volta

Alessandro Volta fant opp batteriet da han oppdaget at to forskjellige metaller blir ladde når begge berører en ledende veske. Batteriet ble kalt Voltas Søyle (Voltaic pile) og var det første som kunne levere en konstant og varig elektrisk strøm.

Michael Faraday

Michael Faraday oppdaget i 1831 at det var mulig å lage elektrisk spenning ved å bevege en magnet. Ved hjelp av dette magnetfeltet kunne man skape elektrisk strøm i ledninger.

Thomas Alva Edison

Thomas Edison er personen som «fant opp» glødelampa ved å få en kulltråd til å gløde uten å bli brent opp inne i en glasskolbe.

Hva betyr ordet elektrisitet?

Elektrisitet betyr at for eksempel maskiner bruker elektrisk strøm og drives av elektrisitet.

Hvorfor metaller er gode ledere for strøm

Metaller er gode ledere fordi de har lav motstand i seg. Det er fordi elektronet kan bevege seg nokså fritt ved at de har ett eller flere elektroner som er svært løst bundet til atomet.

Hva leder strøm best?

De metaller som ledere strøm best er kvikksølv, sølv, kobber og aluminium.
Man har noe som heter superleder og dette er metaller som er nedkjølt kraftig slik at det er null elektrisk motstand og elektrisitet kan overføres uten noen form for motstand.

Strømforbruk

Hvor mye strøm bruker et hus?

En gjennomsnittsfamilies strømforbruk i løpet av et år er beregnet til ca. 25000 kWh. Dette er tall som gjelder for et hus. Et rekkehus bruker i gjennomsnitt 17.000 kWh, mens en leilighet i for eksempel i en blokk bruker 11.000 kWh.
Ved en total kostnad på 1kr per kWh (kilowatt timer), inkludert nettleie og alle andre kostnader, så blir da kostnaden 25.000 kroner per år for et hus.

Hvor mye strøm bruker et kjøleskap?

Et kjøleskap bruker i gjennomsnitt 160 kWh per år.

Hvor mye strøm bruker en vaskemaskin?

En vaskemaskin bruker i gjennomsnitt 235 kWh per år.

Hvor mye strøm bruker varmekabler?

Varmekabler bruker ofte rundt 2500 kWh per år. Dette varierer selvfølgelig veldig mye på hvilken temperatur man har satt i boligen, hvor dypt varmekablene ligger, hvor godt huset er isolert og om det er isolasjon under varmekablene i gulvet.

Hvor mye strøm bruker en varmepumpe?

Det finnes mange forskjellige varmepumper Luft til luft, Luft-til-vann, ventilasjonsvarmepumper m.fl. og hvor mye strøm de bruker er avhengig av dette samt hvor stort hus man har som skal varmes opp, dvs hvor kraftig den er og hvor hardt den må jobbe.
Man regner i gjennomsnitt på et hus med et forbruk på 25.000 kWh at man sparer ca 5-10.000 kWh per år ved å benytte seg av en varmepumpe.

Hva bruker mest strøm i huset?

Det som normalt bruker mest strøm i en bolig er oppvarming som ofte står for 50-60% av det totale forbruket. Neste på listen er ofte oppvarming av varmtvann som bruker normalt ca 20 %.

Sjekk ut de siste artiklene