Hva er service?

Service kan være to forskjellige ting. Man har service som en tjeneste hvor det er snakk om betjening av kunder eller klienter. Service kan også være innenfor kontroll og vedlikehold av utstyr, slik som service på en bil eller et kjøleskap.

Vi lever nå i en tid hvor vi er vitne til et globalt skifte av økonomien fra en hovedkilde til en annen. Etter den industrielle revolusjonen så mange land økonomien deres ta fart. Det var hovedsakelig på grunn av produktene de produserte på fabrikkene sine, men nå har tiden endret seg.

Produkter er fortsatt hoveddelen av verdensøkonomien, men service har tatt en stor del. Så nå er spørsmålet du bør stille deg, hva er service? Og hvorfor utgjør de en viss del av verdensøkonomien? Skiftet fra produkter til service har ikke vært raskt. Det skjedde gradvis over tid, men nå utgjør det en stor del av BNP (bruttonasjonalprodukt) for mange land.

I denne artikkelen skal vi ta for oss de forskjellige serviceyrkene, og se på forskjellen mellom service som et yrke og som en tjeneste. Så uten videre la oss forklare, hva er service?

Hva er Service?

Service

Service og tjenester er begreper som brukes om ytelser som kjøpes og som er ikke-fysiske. Service og tjenester er immaterielle tilbud fra individuelle selgere eller selskaper til kjøperne. Det at de er immaterielle betyr at de ikke kan berøres. Hvorfor er service og tjenester immaterielle? De er kan ikke sees, berøres eller føles fysisk.

Hva er en tjenesteøkonomi?

En tjenesteøkonomi er en økonomi der en stor del av BNP består av tjenester.
Etter den industrielle revolusjonen ble jordbruket erstattet av industri som den største delen av økonomien i utviklede land.

Hoveddelen av BNP for disse landene var deres produksjon, men nå erstatter tjenestene produksjonen akkurat som førstnevnte gjorde etter den industrielle revolusjonen. Mange store selskaper som Amazon tjener penger på dette og tjener en god inntekt.

Vi vil diskutere ulike typer tjenester senere i dette innlegget, men det er en veldig lik betegnelse på en service og tjeneste som også er veldig populær, så la oss nå først definere hva et yrke er.

Hva er et yrke?

Et yrke kan være et betalt yrke adoptert etter en viss opplæring. Personen som jobber i et yrke er kjent som en profesjonell. Og når vi snakker om en profesjonell, betyr det at noen er gode på håndverket og er kompetente.

Yrke vs. Service

Et yrke og en service er mer like begreper enn man skulle tro. La oss tenke på et yrke for eksempel da en profesjonell kokk. En kokk er en som lager mat og får lønn for dette.

Når en profesjonell kokk lager mat på en restaurant, yter de en service til den kunden som har bestilt maten. Så service og yrke er ikke så ulikt. For ytterligere å tydeliggjøre konseptet vårt om profesjon og service, la oss ta noen eksempler.

Service og tjenester

Service og tjenester kan leveres innen kunnskap, markedsføring eller utallige andre felt, så la oss se på noen eksempler.

Designtjenester

Designtjenester

Design er en tjeneste du kan tilby for mange ting. Du kan for eksempel designe grafikk for markedsføring på sosiale medier eller designe virtuelle miljøer for videospill. Designtjenesten er for virtuelle produkter og fysiske produkter. For eksempel designer du kjøretøy i bilindustrien for å til og med designe motordeler for romraketter.

Markedsføringstjenester

Alle vet at markedsføring er en veldig viktig og effektiv tjeneste. Dette er tjenesten som kan ha stor innvirkning på suksessen eller fiaskoen til en bedrift eller organisasjon. Det er så effektivt at nesten alle de store selskapene rundt om i verden har sin markedsavdeling.
I en markedsføringstjeneste overtaler du den potensielle kjøperen av noe til å kjøpe det.

Det er hovedsakelig fire typer markedsføringstjenester du kan tilby til en bedrift. Det er markedsundersøkelser, reklame, markedsføring, og PR.

Nettjenester

Når vi snakker om service og tjenester, kan vi ikke se bort fra webtjenester. Det er en veldig god grunn til at vi ikke kan se bort i fra det. Om vi tar for oss to av verdens største selskaper, Google og Amazon. Disse er først og fremst er kjent for sine nettjenester. Hva er webtjenester? Nå skal ikke vi definere webtjenester i tekniske termer, da dette er utenfor rammen av denne artikkelen, men du kan ta eksempler på skytjenester, webhotell og nettbasert programvare som Google Docs.

Netttjenester er svært populære i dag, og det er hard konkurranse mellom gigantselskaper verden over i denne nisjen.

Produksjonstjenester

Å produsere et produkt gjøres som en tjeneste i de billige arbeidsmarkedene rundt om i verden. Det er selskaper i markeder som Europa og USA som selger produkter som klær og sportsutstyr.

Men i disse landene er det ikke veldig lett å lage et produkt til en konkurransedyktig pris på grunn av den ekspansive arbeidskraften. Så for å motvirke det, får bedrifter sine produkter produsert i billige markeder som Bangladesh og India. Så på denne måten tilbyr land som Bangladesh produksjon som en tjeneste.

Yrker

Det er utallige yrker der ute som yter service og tjenester, men la oss se på noen få.

Doktor

Det finnes ikke noe bedre eksempel på et yrke som yter service eller tjeneste enn en lege. Vi vet alle hva en lege gjør, og hva som gjør dem til en av de beste fagpersonene innen deres yrke og opplæring.

Lærer

Læreren er et annet eksempel på et yrke som yter service og tjeneste. Når en lærer jobber i en organisasjon, regnes han som en profesjonell. En lærer kan også være en tjenesteyter når han jobber individuelt.

Advokat

Advokaten er også tjenesteyter. Fordi arbeidet han gjør er immateriell og du kan ikke vite verdien av arbeidet hans før det gir deg resultatet.

Les mer om advokatyrket her: Advokat: Lønn, utdanning og arbeidsoppgaver

Service på Bil

Service på bil

En bilmekaniker yter service eller en tjeneste når hen utfører en service på bilen din. En mekaniker gjennomgår bilen din for å sjekke blant annet bremser, oljer, filtre og annet for at bilen din til enhver tid skal være trygg å kjøre. En service på bilen bør utføres flere ganger i året avhengig av hvor langt du kjører, men minimum en gang per år.

Servicetekniker

En servicetekniker yter service eller tjeneste ved å gå igjennom eller reparere et produkt. Et produkt slik som en datamaskin, hvitevarer, tv, lyd og en rekke andre ting du som du måtte tenkte deg.

Kanskje du lurer på: Hva er bærekraftig utvikling?

Konklusjon

Når vi snakker om service, tjenester, yrke og profesjon, snakker vi om svært like begreper. Disse begrepene er veldig nært knyttet til hverandre. Det er ingen klare grenser mellom dem. Vi håper artikkelen vår har gitt deg litt mer forståelse i detalj om hva er service.

Sjekk ut de siste artiklene