Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er en utvikling som oppfyller dagens behov uten å overbruke ressursene til fremtidige generasjoner.

Ideen om bærekraftig utvikling er ganske enkel, og kan beskrives på mange forskjellige måter, men i kjernen er det balansert utvikling.

Konseptet med bærekraftig utvikling er veldig viktig fordi hvis vi fokuserer på utvikling og ikke tenker om dens langsiktige effekter, kan det føre til at fremtiden ikke blir bra.

I denne artikkelen vil vi gi detaljert informasjon om begrepet bærekraftig utvikling, hvorfor det er viktig, dimensjoner ved bærekraftig utvikling og noen eksempler.

Hva er bærekraftig utvikling?

Definisjon

FN-sambandet definerer bærekraftig utvikling som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Hvorfor er bærekraftig utvikling viktig?

Den raske utviklingen vi er vitne til nå, har ikke ikke tidligere sett opp igjennom historien, og hvis vi ikke holder den i sjakk, kan det føre oss til økonomiske og miljømessige kriser. Vi har allerede sett banksystemets kollaps i 2008 og klimaendringene.

Bærekraftig utvikling er også viktig fordi vi bruker naturressurser i en vanvittig hastighet, og hvis vi fortsetter å gjøre det, vil ikke fremtidige generasjoner kunne ha nytte av dem.

Eksempler på bærekraftig utvikling

Vi gjør ikke nok for å være et bærekraftig samfunn, men det skal også merkes at vi allerede gjør noe for å være bærekraftig. Vi har et start- og et sluttmål. Så, la oss se på noen eksempler på bærekraftig utvikling som samfunnet har godt av.

Vindkraft

Vindkraft

Vindkraft er ikke nytt; det er eldre enn de fleste midlene vi bruker i dag. Opprinnelsen til den første vindmøllen kan spores tilbake til Kina for over 4000 år siden hvor de ble brukt å pumpe vann.

Spol frem til nåtid, og du vil oppdage at vindmøller fortsatt er på moten og er noe også for fremtiden. I mange områder av verden konkurrerer vindenergi med energien som genereres fra fossil kraft, og i noen områder er vindenergi enda billigere enn andre energikilder. Så vindkraften beveger seg allerede i riktig retning.

Solenergi

Solenergi

Hvis du ikke har sett en vindmølle er det nok fordi de krever mye vind og settes opp ofte på fjell eller langs kysten. Solcellepanel derimot er noe som man kan finne overalt.

Det er ikke mange steder i verden hvor det finnes sollys og som ikke bruker solenergi. Selv i Antarktis så har man solenergi.

Mange folk bruker solcellepaneler på tak og driver hele husene sine på solenergi på dagtid. Bortsett fra disse individuelle solcelle-anleggene, ser vi også massive solparker som driver hele samfunn. Ifølge noen mennesker kan solenergi være fremtidens teknologi som vil gi oss en fossilfri fremtid.

Solteknologi er ikke så veldig dyrt, og det koster ingenting med sollyset man fanger. Så hva er det som holder oss tilbake fra å gå helt over til solenergi?

Svaret er solen. siden vi ikke har sollys om natten, og det er redusert på overskyede dager og i nesten halve året, får vi ikke fullt ut utnyttet det. Solteknologi kan ikke drive oss helt ennå.

Men med fremskrittet innen batteriteknologi, som kan mellomlagre strøm til de tider det ikke produseres strøm fra solcellepaneler, håper vi på en lys fremtid innen solenergi.

Avlingsrotasjon

Det tredje eksemplet vi ønsker å bruke for bærekraftig utvikling er lite populært. Og det blir ofte neglisjert på grunn av vår manglende interesse for bærekraftig landbrukspraksis. Jordbruk er en av de eldste yrkene i verden. Det er forskjellige jordbruksteknikker som brukes over hele verden.

På dette tidspunktet produseres mat i enorme mengder ved bruk av industrielle jordbruksteknikker. En enkelt avling produseres på store gårder som bruker mye gjødsel og kjemiske plantevernmidler i industrielt landbruk. Denne typen jordbruk er ikke bare uholdbar på grunn av antallet kjemikalier som brukes; det skader også jorda og gjør den mindre fruktbar over tid.

Slik monocropping er ofte økonomisk lønnsomt for den enkelte gård, men ikke så mye for jorden.

Avgjødsling av jorda kan stoppes eller bremses ved å bruke avlingsrotasjons-metoden. Det er en teknikk hvor man planter forskjellige avlinger gjennom året eller annenhver sesong.

Dimensjoner for bærekraftig utvikling

Folk tenker alltid på energikilder og andre naturressurser som råvarer når vi snakker om bærekraftig utvikling. Men det er mer til enn det; Bærekraftig utvikling krever våre handlinger innenfor flere ulike områder, så la oss se på 3 hovedområder.

Klima og miljø

Klimaendringer

Klimaendringer er et problem som blir fremhevet nå hver dag og mange land, som for eksempel Maldivene, lider av konsekvensene av klimaendringene. Hvis vi ikke finner måter å håndtere dette raskt på, vil vi se mange flere land og samfunn i fremtiden som vil få uante konsekvenser.

Hovedansvaret for dette bør ligger hos lederne av land av den «den første verden», eller i-land, som er det som er mest ressurssterke til å håndtere dette.

Sosiale forhold

Sosiale forhold

Den tettest befolkede byen i verden (Malé) har omtrent 78 000 mennesker per km². Og hvis du tenker på fremtiden til disse byene, vilman ikke være særlig optimistisk for dem.

Bærekraftig byplanlegging vil være en stor oppgave når man beveger seg mot en bærekraftig fremtid fordi grønne områder forsvinner i byområder i dag.

Dårlig planlegging av lokalsamfunnene kan også forårsake ustabilitet i samfunnet. Et ideelt bærekraftig samfunn vil ha mat, energi og forsvarskilder.

Grunnet befolkningsvekst så øker det tilgangen til våre begrensede naturressurser og kan skape forskjeller i samfunnet. Dette skaper forskjeller i sosiale forhold som for eksempel fattigdom, utdanning og tilgang til god helsehjelp.

Økonomi

Bærekraftig økonomi

En bærekraftig økonomi er det nest viktigste for en bærekraftig fremtid. Den fokuserer på praksisen for økonomisk vekst som vil bevare miljøet for fremtidens generasjon.

Det gjøres mange forsøk på å få fart på den økonomiske veksten for å holde den i gang så lenge som mulig, men problemet er at det meste av vår økonomiske aktivitet er avhengig av naturressurser.

Naturressurser går tom før eller siden, og den økonomiske aktiviteten kan etter hvert avta hvis man ikke gjør endringer.

Konklusjon

En bærekraftig utvikling er fremtiden alle ønsker og fremtidige generasjoner trenger. Å oppnå det vil kreve mye innsats og planlegging.

Når vi snakker om fremtiden, betyr det ikke nødvendigvis at vi er på vei til å tape, men vi ser at vi har en vei å gå.

Vi håper dagens artikkel gir deg god informasjon om innenfor bærekraftig utvikling, hvilke konsekvenser det kan ha og hva vi må gjøre for å ha en lys fremtid.

Sjekk ut de siste artiklene