Hva er retoriske spørsmål?

Hva er retoriske spørsmål? -Må jeg virkelig svare på det?

En morsomhet når det kommer til komedie i filmer og TV-serier er å få en skuespiller til å stille et spørsmål, mens en annen reagerer, og den første skuespilleren sier: «Det var et retorisk spørsmål!»
Så, hva er retoriske spørsmål?

Kort fortalt så er et retoriske spørsmål der en person stiller et spørsmål og ikke forventer å få svar.

Hva er retoriske spørsmål?

3 typer retoriske spørsmål

Det finnes flere typer retoriske spørsmål, der hver setter spørsmålet i en litt annen vinkel, men i alle tilfeller er det ikke forventet eller påkrevd å få noe svar.

Hypophora

Den første typen er Hypophora, som er når en taler eller foredragsholder stiller et spørsmål, for deretter umiddelbart å svare på det selv. Et godt eksempel er når en taler ved en uteksamineringsavslutning begynner å spørre: «Hva skal dere gjøre etter endt utdanning?»
Han vil vanligvis følge det med råd, eller visdom som forklarer nøyaktig hva studentene bør gjøre etter endt utdanning.
Man kan også finne eksempler på et legitimt spørsmål, som gjentas som et retorisk spørsmål. Tenk deg for eksempel to turgåere som går seg vill i skogen. Turgåer 1 er langt mindre erfaren enn turgåer 2, og stiller spørsmålet:

Turgåer 1: «Hva skal vi gjøre?»
(Dette er et legitimt spørsmål. Han vil vite hva den mer erfarne turgåeren mener skal skje).

Turgåer 2: «Hva skal vi gjøre? Vi skal stoppe her, og ikke bevege oss. Vi kommer bare til å gå oss enda mer vill hvis vi fortsetter å bevege oss».
(Dette er det originale spørsmålet som er gjentatt som et retorisk spørsmål, som umiddelbart blir besvart).

Epiplexis

Den andre typen er Epiplexis, som er når en person gir en fornærmelse, eller beklager et faktum. Et grunnleggende eksempel på en fornærmelse er: «Er du virkelig så dum?»
I Stanley Kubricks «Full Metal Jacket, Gunnery Sergeant Hartman», ropte «Har foreldrene dine noen barn som overlevde?»
På et eller annet tidspunkt i livet har vi alle spurt noe sånt som: «Hvorfor skjer dette alltid meg?»
Igjen, den som sier dette forventer ikke noe svar på disse spørsmålene. De er ikke ment å bli besvart, de eksisterer bare for å fornærme eller klage.

Erotesis

Den siste typen er kjent som Erotesis, som er når et spørsmål er spurt, men svaret er sterkt underforstått i selve spørsmålet. Martin Luther King, Jr. spurte berømt:
«Hvordan kan segregering eksistere i Kristi sanne kropp?»
På en mye lettere tone spurte John Belushi (som Bluto) i 1978, «National Lampoon’s Animal House», «Var det over da tyskerne bombet Pearl Harbor?»
Nok en gang forventet verken King eller Belushi svar på disse spørsmålene. Selv om Belushis karakter var litt forvirret, visste publikum at han bare gjorde et poeng.

De tre typene retoriske spørsmål (Hypophora, Epiplexis og Erotesis) er alle like, og de kan lett forveksles. De fleste kommer imidlertid ikke til å være opptatt av typen. De kjenner et retorisk spørsmål når de hører det. De vet vanligvis også at svar ikke forventes. Det er alltid folk som vil prøve å svare, så bare vær klar til å rope tilbake: «Det var et retorisk spørsmål!»

Les også mer omfattende om retorikk her: Hva er retorikk?

Sjekk ut de siste artiklene