Hva er Enzymer? – Alt om, og enkelt forklart

Hva er Enzymer?

Enzymer Definisjon

Definisjonen på enzymer er, enkelt forklart, proteiner med katalytisk effekt. At det har katalytisk effekt vil si at de starter eller øker farten på en kjemisk reaksjon uten at enzymene brukes opp. Denne reaksjonen ville gått av seg selv, men enzymet brukes for å øke reaksjonshastigheten.

Denne reaksjonshastigheten kan vises både med og uten en katalysator, det vil si et enzym i et energidiagram for å vise forskjellen.

Enzymer i kroppen

Vi har enzymer alle steder i kroppen, fra munnen og igjennom fordøyelsen. Uten enzymer så kunne vi ikke ha levd. Gjennom maten så får vi i oss næringsstoffene karbohydrater, proteiner og fett. Disse må brytes ned slik at kroppen kan ta nytte av dem. Dette gjøres i fordøyelsen.

Enzymer i munnen

I munnen så bryter vi ned matpartikler til mindre biter som føres til magesekken hvor det fordøyes ytterligere. I munnen så har vi blant annet enzymet amylase.

Enzymer i fordøyelsen

For å forstå hvordan emzymer virker i fordøyelsen så ser vi først på hva egentlig fordøyelsen er og hvordan den virker.

Hvilke deler består fordøyelsen av?

Selve fordøyelsessystemet består av munnen, spiserøret, magesekken, leveren, galleblæren, bukspyttkjertelen, tynntarmen, tykktarmen og endetarmen.

Hva er hovedoppgaven til fordøyelsen?

Hovedoppgaven til fordøyelsen er å utnytte matens næringsstoffer for å skaffe energi til kroppen. Næringsstoffene tas opp av tarmen og absorberes i over blodet hvor næringsstoffene transporteres til alle cellene rundt i kroppen.

Så, hva gjør enzymer i fordøyelsen?

Selve nedbrytningen av maten startet i munnen hvor maten blir blandet med spytt i fra spyttkjertlene. Spyttet inneholder enzymet amylase.

Maten går videre ned i magesekken via spiserøret og hvor det i magesekken blir tilsatt magesyre som inneholder enzymet pepsin.

Videre går maten ned i tynntarmen hvor det fra buksyttkjertelen blir tilført enzymer som trypsin, maltase og lipase.

Hvordan virker enzymer i fordøyelsen?

Enzymene i fordøyelsen spalter proteiner, karbohydrater og fett til mindre molekyler som tarmen kan ta opp.

Hvorfor er enzymer viktige i fordøyelsen

Enzymer er viktig for fordøyelsen fordi de bryter ned næringsstoffene til mindre byggestener av enzymene. Selve opptaket av næringsstoffene skjer i tynntarmen.

Hva skjer med proteiner i fordøyelsen?

I fordøyelsen blir proteiner spaltet til aminosyrer ved hjelp av blant annet enzymene protease og pepsin.

Et utvalg enzymer i kroppen

Amylase

Amylase er et enzym som brukes for å bryte ned karbohydrater som stivelse i maten. Eksempler på dette er poteter og pasta.

Karbohydratene brytes først ned til polysakkarider i munnen for deretter å bli brutt ned til monosakkarider som glukose og fruktose i tynntarmen.

Protease

Protease er et enzym som bryter ned proteiner i maten. Eksempler på proteiner i maten er fra kjøtt. Proteiner brytes ned til aminosyrer.

Lipase

Fett, altså triglyserider er det fettstoffet som vi får i oss igjennom maten. I tynntarmen så bryter enzymet lipase dette ned til glyserol og fettsyrer.

Pepsin

Pepsin, som er blitt omdannet fra pepsinogen, er et enzym som er i magesaften og som bryter ned alle proteiner bortsett fra keratin, protaminer og mukoproteiner.

Hvorfor senker enzymer aktiveringsenergien?

Enzymer senker aktiveringsenergien fordi proteiner øker farten, dvs reaksjonshastigheten i kjemiske reaksjoner. Ved å bruke enzymer så vil en reaksjon skje ved mindre bruk av energi.

Enzymer - Energidiagram

Enzymer i mat

Enzymer brukes i matlaging som for eksempel i produksjon av ost eller ved baking av brød.

I osteproduksjon så brukes enzymene rennin og pepsin, mens i brødbaking så bruker man enzymet amylase.

Enzymer i vaskemiddel

Enzymer brukes i vaskemidler for å bryte ned smuss. Protease fungerer godt mot blod, egg og melk, mens lipase fungerer mot fettholdig innhold.
Siden enzymer bryter ned proteiner så burde man ikke bruke enzymet protease mot ull siden ull er fibre av proteiner.

Sjekk ut de siste artiklene