Hva er kjemi?

Kjemi er en av hovedgrenene innen naturvitenskap og er definert som vitenskapens gren. Kjemi er den vitenskapelige studien av materiens egenskaper og oppførsel.

Hva er kjemi?

Grunnleggende kjemi

Kjemi har et bredt fagfelt og ikke noe som er enkelt forklart, men for å forklare hva kjemi handler om, har vi delt det inn i noen grener. Vi vil se litt på grunnleggende kjemi og dekke noen av de viktige grenene av kjemi.

Men først, la oss ta en titt på noen av de grunnleggende begrepene innen kjemi slik at vi man kan forstå spørsmålet; Hva er kjemi?

Grunnstoff

Det periodiske system (periodesystemet)

Grunnstoffer er den reneste formen for stoffer som vanlige kjemiske prosesser ikke kan dekomponere ytterligere. De er den grunnleggende blokken for all materie rundt deg og meg. Mer enn hundre grunnstoffer er kjent for tiden, 118 for å være nøyaktig og er klassifisert i det periodiske system (periodesystemet).

Ikke alle disse elementene eksisterer naturlig. Omtrent tjue prosent av dem er menneskeskapte eller finnes i svært små mengder. Noen vanlige eksempler er oksygen, hydrogen og jern.

Molekyl

Molekyl

Molekyler kan defineres som den minste enheten til et grunnstoff. Hvis du tar en del av, la oss si vann, og du begynner å splitte det i mindre og mindre deler helt til du når et punkt at hvis du deler videre, vil det endre egenskapene til stoffet, og på dette tidspunktet vil du vil få et enkelt molekyl.

Du kan også dele et enkelt molekyl, men det vil endre stoffets egenskaper og bryte den kjemiske kombinasjonen som holder grunnstoffene sammen. Denne kombinasjonen av elementene kalles en kjemisk binding.

Kjemiske forbindelser

Kjemiske forbindelser

En kjemisk forbindelse er et stoff produsert med identiske molekyler som består av mer enn ett slags atom. Når molekyler består av bare en enkelt type atom, kalles ikke denne kombinasjonen en forbindelse. Det vanligste eksemplet på en forbindelse er vann. Den består av en kjemisk kombinasjon av to hydrogenatomer og ett oksygenatom.

Grener av kjemi

Som nevnt tidligere i innlegget har kjemi et stort fagfelt. Det er veldig komplekst og upraktisk å studere det som helhet, det blir derfor delt inn i grener. Opprinnelig så ble det kun delt inn i organisk kjemi og uorganisk kjemi, men flere hare kommet til senere.

Det er nå fem hovedgrener av kjemi: organisk kjemi, uorganisk kjemi, biokjemi, analytisk kjemi og fysisk kjemi. Men noen ganger studeres biokjemi som en undergren av organisk kjemi.

Organisk kjemi

Organisk kjemi er studiet av forbindelser som inneholder hydrogen og karbon. Men det kan også inkludere noen andre forbindelser som; oksygen, nitrogen og halogener. I den første tiden studerte organisk kjemi forbindelsene laget av levende organismer, men nå studerer vi også menneskeskapte forbindelser.

Det er et stort utvalg produkter vi bruker i vårt daglige liv som inneholder organiske forbindelser. Det er også viktig fordi alle biologiske forbindelser studeres under organisk kjemi. Noen av de vanlige eksemplene er sjampo, papir og medisiner.

Uorganisk kjemi

Uorganisk kjemi er grenen av kjemi som er opptatt av studiet av uorganiske forbindelser. Uorganiske forbindelser består av metaller, mineraler og metallorganisk kjemi og dekker kjemiske forbindelser som ikke er karbonbaserte slik som i organisk kjemi.

Biokjemi

Biokjemi

Sammenlignet med de andre grenene av vitenskapen, regnes biokjemi som en ung gren av vitenskapen fordi den fikk sitt separate navn for omtrent 100 år siden. Det er studiet av de kjemiske stoffene som finnes i levende organismer.

Den fokuserer også på de kjemiske prosessene som skjer i levende organismer. Det ble et eget fagfelt da forskere prøvde å studere kjemien til levende organismer. Så da fysiologi, biologi og kjemi kom under ett, ble dette fagfeltet til.

Men det har blitt en veldig viktig gren av vitenskapen fordi den har besvart mange spørsmål om sykdommer hos mennesker, planter og dyr.

Fysisk kjemi

Fysisk kjemi overlapper to hovedgrener av naturvitenskapen: fysikk og kjemi. I fysisk kjemi studerer vi transformasjoner og interaksjoner mellom stoffer.

Du kan tenke på fysisk kjemi som studiet av fysikken bak de kjemiske prosessene og kjemiske endringer. På grunn av fremskritt innen kvantemekanikk og smart datateknologi, kan vi nå forstå den kjemiske oppførselen til materie.

Analytisk kjemi

Den grenen av kjemi der vi studerer vitenskapen om å skaffe informasjon. Videre behandle dataene og formidle informasjonen om strukturen og sammensetningen av stoffet.
I analytisk kjemi gjøres det to typer analyser. Den første kalles kvantitativ analyse, og den andre kalles kvalitativ analyse.

I kvantitativ analyse studerer vi mengden av bestanddelene i visse kjemiske forbindelser som finnes i et bestemt stoff. Mengdene deres måles i både masse og volum.

Og i kvalitativ analyse fokuserer vi på tilstedeværelsen eller fraværet av de kjemiske forbindelsene.

Sjekk ut de siste artiklene