Hva er zip code / postal code?

Zip code, også kjent som postal code eller postnummer, er en serie tall eller bokstaver som brukes av postvesenet for å levere post til en bestemt adresse.

Zip-koder ble opprinnelig utviklet i USA for å gjøre postlevering mer effektiv, men har siden blitt brukt i mange andre land over hele verden. Zip-koder er vanligvis knyttet til et bestemt geografisk område, slik at posten kan raskt og enkelt leveres til den riktige adressen. Zip-koder kan også brukes av andre organisasjoner, som banker og forsikringsselskaper, for å identifisere og sortere kundeinformasjon.

Hva er zip code - postal code?


Hva betyr zip code

Zip code er en forkortelse for «Zone Improvement Plan code», som ble utviklet av US Postal Service (USPS) i 1963 for å gjøre postlevering mer effektiv. Dette ble gjort ved å dele landet inn i ulike geografiske områder, hver med sin egen unike zip-kode. Når en person sender en brev eller pakke med posten, kan de oppgi mottakerens zip-kode, sammen med adressen, for å sikre at posten blir levert til den riktige adressen. Zip-koder består vanligvis av fem sifre, selv om noen steder kan ha fire eller seks sifre. Det første sifferet i zip-koden representerer et større geografisk område, mens de siste sifrene identifiserer et mer spesifikt område innenfor dette området. Zip-koder brukes kun i USA og Canada.
hva er postal code
postal code norsk

zip code norge

Zip code i norge er det samme som postnummer. Sjekk under for utdypning.

Hva er postnummer?

Postnummer, også kjent som postal code, er en serie tall eller bokstaver som brukes av postvesenet for å levere post til en bestemt adresse. Postnummer ble opprinnelig utviklet i Storbritannia på 1960-tallet, og har siden blitt adoptert av mange andre land over hele verden. Postnummer er vanligvis knyttet til et bestemt geografisk område, slik at posten kan raskt og enkelt leveres til den riktige adressen. Postnummer kan også brukes av andre organisasjoner, som banker og forsikringsselskaper, for å identifisere og sortere kundeinformasjon. I motsetning til zip-koder, som kun brukes i USA og Canada, kan postnummer finnes i mange land over hele verden.

Sjekk ut de siste artiklene