Pragmatisk – Definisjon og Betydning

Pragmatisme er en filosofisk retning som fokuserer på handling og konsekvenser, og som legger mindre vekt på teori og abstrakte ideer. Pragmatikere mener at sannhet og kunnskap oppstår gjennom praktisk erfaring og handling, og at det er viktig å ta hensyn til virkeligheten og omstendighetene når man tar beslutninger.

Pragmatisk - Definisjon og Betydning

Hva betyr pragmatisk?

Å være pragmatisk betyr å være praktisk orientert og å fokusere på å finne løsninger som fungerer i praksis. En pragmatisk person vil være mer opptatt av hva som fungerer i virkeligheten, enn av teoretiske ideer og abstrakte konsepter.

Pragmatisk definisjon

En pragmatiker er en person som legger vekt på praktiske løsninger og handling, og som mener at kunnskap og sannhet oppstår gjennom praktisk erfaring. Pragmatikere fokuserer på å finne løsninger som fungerer i praksis, og som tar hensyn til omstendighetene og virkeligheten.

Konklusjon

Pragmatisme er en filosofisk retning som legger vekt på handling og konsekvenser, og som fokuserer på å finne praktiske løsninger som fungerer i virkeligheten. Å være pragmatisk betyr å være praktisk orientert og å fokusere på hva som fungerer i praksis, og å ta hensyn til virkeligheten og omstendighetene når man tar beslutninger. Pragmatikere mener at kunnskap og sannhet oppstår gjennom praktisk erfaring, og at det er viktig å være åpen for å endre kurs hvis det viser seg at en annen tilnærming vil være mer effektiv. Å være pragmatisk kan være en nyttig tilnærming i mange ulike situasjoner, både i privatlivet og i arbeidslivet.

For å lære mer om andre filosofiske retninger og begreper kan du sjekke ut artikkelen «Hva er en metafor?«.

Sjekk ut de siste artiklene