Hva er prokrastinering?

Hva er prokrastinering?

Prokrastinering er å utsette noe man har tenkt til å gjøre. Alle utsetter noe av og til, men det å prokrastinere er ofte noe som kjennetegner en person som gjør dette ofte og kan få negative konsekvenser av å gjøre det. Man kan si at en person som prokrastinerer har en kronisk utsettelsesatferd.

Selve definisjonen på prokrastinering kommer fra det latinske pro, som betyr «fremover eller til fordel for», og crastinus, som betyr «i morgen».

Noen spørsmål og svar rundt prokrastinering

Hva betyr å prokrastinere?

Å prokrastinere betyr å utsette noe man har tenkt til å gjøre selv om man vet at denne utsettelsen kan få negative konsekvenser.

Hvorfor prokrastinerer man?

Mange prokrastinerer hvis oppgavene man får har lang tidsfrist. Selv om dette ikke alltid er tilfelle. Undersøkelser viser at de som prokrastinerer får en god selvfølelse akkurat der og da selv om de vet at det vil få negative konsekvenser på lang sikt. Dette kan bygge på dårlige uvaner.

Hvorfor utsetter vi ting?

Det er mange grunner til at man utsetter ting, men en ting rundt prokrastinering er at en person ser på oppgaven som for stor til å gjøres og det føles «der og da» enklere å ikke gjøre det.
Ofte kan en person ha lave tanker om sin egen gjennomføringsevne og tror ikke man har kompetanse eller tid nok til å gjøre det eller at man finner noe annet som man har mer lyst til å gjøre.

Hvordan stoppe å prokrastinere?

Det er ikke lett å stoppe å prokrastinerer, men en ting som kan hjelpe er å dele opp større oppgaver inn å små gjøremål som raskt kan gjennomføres. På denne måten kan man se på de små oppgavene som noe som raskt og enkelt kan gjennomføres i steden for å se på den store oppaven i sin helhet og noe som føles for omfattende å starte på.

Prokrastineringssitater

Dessto raskere jeg blir på etterskudd, dessto mer tid har jeg til å ta igjen det forsømte.

I morgen er ofte den travleste dagen i uken.

Prokrastinører: morgendagens ledere.

Jeg har ennå ikke startet å prokrastinere.

Arbeid er den største tingen i verden, så vi bør alltid spare noe av det til i morgen.

Jeg liker arbeid! -Det fascinerer meg.
Jeg kan sitte og se på det i flere timer.

Prokrastinering gir deg noe å se frem til.

Å prokrastinere er å lese alle sitatene på denne siden, når du har en stor rapport som skal leveres i morgen.

Prokrastiner nå! -Ikke utsett det.

Mer info kan du finne på: procrastination.no (norsk) og procrastinus.com (engelsk).

Sjekk ut de siste artiklene