Hva er kortnummer?

På veldig mange betalingskort er det trykket inn et nummer på kortene. Dette blir referert til som et kortnummer.

Et kortnummer er et 16-sifret langt nummer som, på et Visa eller Mastercard kort, er trykt inn på forsiden av bankkortet og som kan brukes til å bestille varer og tjenester over f.eks. internett. Når du skal betale i en nettbutikk er det kortnummeret du skal taste inn og ikke kontonummeret ditt.

Hva er kortnummer?

Hvor står kortnummer på bankkort?

På et bankkort utstedt fra en bank, som for eksempel DNB eller Nordea, så er kortnummeret det nummeret på 16 siffer på fremsiden av kortet som er delt opp i fire grupper av tall (Her ved sifrene 5412 3414 7892 6391 – som vist på bildet ovenfor).

Kortnummer på et bankkort

Kortnummer visa og mastercard

Kortnummer for visa og mastercard står omtrent på samme sted på begge kortene og består av et unikt 16-siffer kortnummeret som er delt inn i fire deler. Dette brukes for å identifisere ditt bank- eller kredittkort.
Det første sifferet viser hvilken bransje kortutstederen (IIN) tilhører og er som følger:

 1. Komiteen ISO/TC 68 (Financial Services) og andre standardiseringsorganer
 2. Flyselskaper
 3. Flyselskaper og finansinstitusjoner
 4. Reise- og underholdningsselskaper
 5. Bank og finans
 6. Bank og finans
 7. Merchandising, bank og finans
 8. Oljeselskaper
 9. Helse- og telekomselskaper
 10. Tildeles av nasjonale standardiseringsorganer

Sifrene fra 2-6 sammen med det første sifferet utgjør kortutstederens identifikasjonsnummer.

 • Visa har kortnummer som starter på 4
 • Mastercard har kortnummer som starter på 51–55 eller 2221–2720

Sifrene fra 7-15 er knyttet til kortinnehaverens kontonummer mens det det 16. sifferet i kortnummeret er et kontrollsiffer. Kontrollsifferet, som bruker Modulus 10-algoritmen, brukes til å verifisere at de 15 første sifrene er tastet korrekt.

Strex kortnummer

Strex er en betalingsformidler som eies av Telenor, Telia og Ice og benyttes for å betale uten å benytte seg av kredittkort eller liknende. Strex benytter seg ikke av kortnummer, men man benytter sitt telefonnummer ved betaling. Dette fungerer ved at man ved betaling taster inn sitt telefonnummer og man får deretter en SMS med en kode man skal registrere. Alle betalinger blir da belastet over mobilregningen din.
Hvis man ikke ønsker at det belastes over telefonregningen så kan man legge inn et betalingskort som de blir trukket i fra.

Hvordan finne kortnummer uten kort?

I de fleste nettbanker der hvor du har fått ditt bankkort utstedt så vil du finne dette kortnummeret registrert.
Har du mistet eller er kortet kommet på avveie så må du kontakte banken din umiddelbart og få kortet sperret.

Sjekk ut de siste artiklene