Hva er gjennomsnittlig IQ?

IQ (intelligence quotient – eller Intelligenskvotient på norsk) er et tallmessig mål på for en persons intelligensnivå og som kan måles med intelligenstester.
William Stern fant i 1912 en måte å beregne intelligenskvotient. Man ser på forholdet mellom intelligensalder (IA) og levealder (LA) og hvor man ut i fra resultatet på intelligensprøver beregner dette ut i fra ulike alderstrinn. Formelen som man kom frem til var som følger: IQ = IA × 100/LA.

Gjennomsnittlig IQ beregnes per aldersklassen og den settes alltid til 100 med et standardavvik på 15. Dette vil si at ca. 68 prosent vil oppnå en IQ på 85-115, mens rundt 2 prosent får 130 IQ-poeng eller høyere. I motsatt ende av skalaen så har man en tilsvarende gruppe med 70 IQ-poeng og lavere.

Ifølge medisinske begreper er personer med IQ mellom 50–70 lettere psykisk utviklingshemmet og personer som har IQ under 55 er strafferettslig utilregnlig i straffesaker om de har et tilsvarende funksjonsnivå.

Hva er gjennomsnittlig IQ?

IQ Skala

IQ-skalaen måles ofte mellom 85 og 145 hvor 100 er snittet i befolkningen. Det finnes ingen korrekt skala, da flere benytter seg av forskjellige rangeringer.

 • 130+ Meget overlegen
 • 120–129 Overlegen
 • 110–119 Over gjennomsnitt
 • 90–109 Gjennomsnitt
 • 80–89 Under gjennomsnitt
 • 70–79 I grenseland
 • 69 og lavere Ekstremt lav

En annen skala som benyttes er som har flere, og er utvidet i begge retninger:

 • 181-200+ Supergeni
 • 166-180 Stort geni
 • 145-165 Geni
 • 132-144 Særdeles begavet
 • 121-131 Begavet
 • 111-120 Over Gjennomsnitt
 • 90-110 Gjennomsnitt
 • 80-89 under gjennomsnitt
 • 68-79 Langsom
 • 50-67 Mentalt utviklingshemmet
 • Under 50 Alvorlig mentalt utviklingshemmet

Hva er høy IQ

Klassifiseringen, og den nedre grense, for å kunne kalles et geni går på en IQ på 125. Dette har sitt opphav i at Richard Feynman, som vant Nobelprisen i fysikk i 1965, ble allment kjent som et geni og hadde en IQ på «kun» 125.

Hva er bra IQ

Selv om det ikke er noen faglig enighet om å identifisere begavede elever, er det de facto avhengighet av IQ-poeng for å identifisere deltakere utdanningsprogrammer. I praksis bruker mange skolekretser i USA en IQ-score på 130 som nedre grense for opptak. Dette inkluderer de øvre 2-3% av befolkningen i USA.
M.U. Gross har denne klassifiseringen av typer nivåer av begavelse:

 • 180– Dypt begavet
 • 160–179 Eksepsjonelt begavet
 • 145–159 Høyt begavet
 • 130–144 Moderat begavet
 • 115–129 Mild begavet

Mensa IQ test

Mensa Norge er en forening for de 2 % høyest intelligente i befolkningen og har bekreftet sitt intelligensnivå gjennom en godkjent IQ-test.
Mensa Norge har laget en IQ-test som kan tas på nett. Denne er ikke den samme som benyttes som opptakstest, men den gir en god indikasjon på ens kognitive evnenivå.
Testen kan tas her: Mensas hjemmetest

Einsteins IQ

Mange forbinder Elbert Einstein (1879–1955) med høy IQ. Så, hvor mye iq hadde einstein? Einstein hadde en IQ på 160.
Visste du forresten av Albert Einstein lagde en gåte når han bare var 5 år gammel (!) som man mener at bare 2 prosent av jordens befolkning klarer? Dette vil vel ut i fra vår skala gi en IQ på rundt 130+

Du kan prøve deg på gåten her: Einsteins gåte

Sjekk ut de siste artiklene