Hva er et adverb? En enkel forklaring for nybegynnere

Et adverb er en ordklasse som beskriver verb, adjektiv, andre adverb eller hele setninger. Adverb gir mer informasjon om tid, sted, frekvens, årsak eller måte. Dette gjør språket mer levende og nøyaktig. Adverb kan bestå av ett ord, en gruppe av ord eller ord som slutter på -ment.

Adverb kan være ubøyelige, men noen kan gradbøyes. De kan også deles inn i kategorier etter betydning. Måtesadverb forteller hvordan noe gjøres, mens tidssadverb forteller når noe skjer. Stedsadverb forteller hvor noe skjer, og mengdesadverb forteller hvor mye av noe det er.

Adverb er en viktig del av grammatikken i mange språk, inkludert norsk. De gir mer informasjon og detaljer i setningene, og hjelper oss å uttrykke oss mer nøyaktig. For å forstå hvordan man bruker adverb riktig, er det viktig å lære om de forskjellige typene og når de skal brukes.

Hva er et adverb?

Definisjon av Adverb

Adverb er en ordklasse som består av ord som står til og modifiserer verb, adjektiv, preposisjoner, andre adverb og av og til substantiver. Ordklassen adverb består av ord som påvirker hva andre ord betyr. Adverb kan gi informasjon om tid, sted, måte, grad og setning.

Adverbene står til verb, adjektiver og andre adverb og forklarer dem nærmere, men adverbene kan også forklare hele ordgrupper. Adverbene kan ha forskjellige funksjoner i en setning, og kan være enkeltstående ord eller sammensatte ord.

Adverbene kan også være ubøyelige eller gradbøyes. De aller fleste adverb er ubøyelige, men noen kan gradbøyes. Gradsadverb kan gradbøyes i positiv, komparativ og superlativ grad.

Typer av Adverb

Det finnes fem hovedtyper av adverb: tidsadverb, måtesadverb, stedsadverb, gradsadverb og setningsadverb. Tidsadverb gir informasjon om tid, mens måtesadverb gir informasjon om hvordan noe blir gjort. Stedsadverb gir informasjon om hvor noe skjer, mens gradsadverb gir informasjon om hvor mye eller hvor lite noe skjer. Setningsadverb gir informasjon om hele setninger.

Tidsadverb

Adverb av tid beskriver når noe skjer og gir informasjon om tidspunktet for en handling eller hendelse. Eksempler på tidsadverb er:

 • snart
 • alltid
 • aldri
 • før
 • etter

Måtesadverb

Adverb av måte beskriver hvordan noe skjer og gir informasjon om måten en handling utføres på. Eksempler på måtesadverb er:

 • bra
 • flott
 • fint
 • fort
 • dårlig

Stedsadverb

Adverb av sted beskriver hvor noe skjer og gir informasjon om stedet for en handling eller hendelse. Eksempler på adverb er:

 • her
 • der
 • nede
 • opp
 • ute
 • hjemme

Setningsadverb

Adverb i hele setninger bruker for å endre hele setningen. Eksempler på setningsadverb:

 • veldig
 • litt
 • svært
 • kanskje
 • ikke
 • nesten

Gradsadverb

Adverb av grad beskriver i hvilken grad noe skjer og gir informasjon om intensiteten av en handling eller hendelse. Eksempler på adverb av grad inkluderer:

 • veldig
 • litt
 • svært
 • ekstremt
 • fullstendig
 • nesten

Eksempler på Adverb

Adverb er småord som beskriver verb, adjektiver og andre adverb. De gir mer informasjon om tid, sted, måte og grad. Her er noen eksempler på adverb:

AdverbBetydning
FortRaskt
LangsomtSakte
På dette tidspunktet
DerPå det stedet
MegetSvært
KanskjeMuligens

Adverb kan også gradbøyes som adjektiver. For eksempel:

 • Han løper fort.
 • Han løper fortere enn meg.
 • Han løper aller fortest.

Adverb kan også beskrive hele setninger. For eksempel:

 • Uheldigvis glemte jeg nøklene mine.
 • Ærlig talt, jeg tror ikke på ham.
 • Antakeligvis kommer han senere.

Det finnes mange flere adverb på norsk, og de kan være svært nyttige for å gi mer presis informasjon i en setning.

Plassering av Adverb

Adverb er en type ord som kan påvirke eller modifisere andre typer ord, som verb, adjektiv, preposisjoner eller andre adverb. Plasseringen av adverb kan variere avhengig av hva slags betydning de har i setningen.

Generelt kan adverb plasseres på tre forskjellige steder i en setning:

PlasseringEksempel
I starten kommer gjestene.
I midtenHan besøker aldri foreldrene sine.
I sluttenHan utførte jobben nøyaktig.

Hvis det er flere adverbialer i en setning, plasseres normalt det adverbialet som er tettest knyttet til verbet, først. For eksempel:

 • Han spilte fotball sammen med kamerater i parken hver lørdag.

En vanlig rekkefølge på norsk er: måte – sted – tid – årsak. Det betyr at hvis det er flere adverbialer av samme type, for eksempel flere tidsadverbialer, plasseres de i rekkefølge etter når de skjedde. Hvis det ikke er noen spesiell grunn til å endre rekkefølgen, er det best å følge denne standardrekkefølgen.

Konklusjon

Et adverb er en ordklasse som beskriver handlingen som verbene beskriver. Adverb beskriver hvordan, når, hvor ofte og i hvilken grad noe skjer. Adverb kan også beskrive adjektiver, andre adverb eller setninger.

Det er viktig å bruke adverb riktig for å gjøre språket levende og tydelig. Det er også viktig å forstå forskjellen mellom adverb og andre ordklasser, som for eksempel adjektiver.

Enkelte ord kan både være adjektiver og adverb, avhengig av hvordan de brukes i en setning. Det er derfor viktig å forstå sammenhengen de brukes i for å kunne identifisere dem som enten adjektiver eller adverb.

For å oppsummere, adverb er en viktig del av språket som hjelper oss å beskrive handlinger og gi mer detaljerte beskrivelser av setninger. Det er viktig å bruke adverb riktig for å gjøre språket mer levende og tydelig.

Sjekk ut de siste artiklene