Hva er en sammensatt tekst?

Sammensatte tekster finner man mange steder mange steder og brukes til kommunikasjon og til å få frem et budskap ved å bruke en kombinasjon av flere typer medier.

Hva er en sammensatt tekst?

Definisjon på en sammensatt tekst

En sammensatt tekst er en tekst der hvor man inkluderer flere modaliteter som for eksempel lyd og/eller bilde, eller annet som gestikulering, for å få frem et budskap. En sammensatt tekst omtales også som en multimodal tekst.

Eksempel på sammensatte tekster

Sammensatte tekster finner man mange steder mange steder hvis man ønsker og blir mer og mer vanlig i den digitale verden. Se for deg en avis som har en reportasje hvor de også har med en video. Her har man da et godt eksempel på sammensatte tekster hvor de da bruker både tekst, lyd og video.

Hvorfor bruker vi sammensatte tekster?

Sammensatte tekster brukes for å få frem sitt budskap. Noen ganger ønsker man å uttrykke dette i en tekst, andre ganger kan man bruke video eller lyd, eller en kombinasjon av dem. Dette kan man for eksempel bruke i retorikk.

Hvordan analysere en sammensatt tekst?

For å analysere en sammensatt tekst så bør man først se på helheten på teksten for man går ned på de enkelte detaljer.

Se på for eksempel: Hvem er avsender, hvem er mottaker, hva er budskapet og hvilken kanal brukes det.
Les mer om kommunikasjonsmodellen og analysering av tekst i artikkelen Hva er Kommunikasjon?

Sjekk ut de siste artiklene