Hva er en revolusjon?

Politisk stabilitet spiller en viktig rolle i den økonomiske veksten til et land. Når et land har lov og orden på plass, er befolkningen generelt fornøyd, og økonomien blomstrer. Hva skjer når det er politisk uro og folk ikke liker landets system? De kan da begynne å gjøre opprør mot systemet og prøve å starte en revolusjon.

Hva er en revolusjon?

Definisjon

En revolusjon betegnes som en rask endringsprosess som skjer i samfunnet og fører til grunnleggende politiske, sosiale og/eller økonomiske endringer. Slike endringer kan føre til utskifting av en etablert regjering eller politisk system.

Hva betyr revolusjon?

Hvis vi ser på revolusjonen fra et aristotelisk ståsted, så er en revolusjon å endre en styreform. Det betyr å erstatte regjeringsstrukturen med en ny som kanskje eller kanskje ikke er helt i motsetning til den som allerede er på plass.

Eksempler på revolusjoner

Jorden er gammel, og mennesker har levd på den i lang tid, og vi vet bare om en brøkdel av menneskets historie. Folk har hele tiden endret makt og ideologier, og noen av disse maktendringene skjedde med revolusjoner. Her skal vi ta for oss noen av de mest kjente revolusjonene vi kjenner til.

Den franske revolusjon

Den franske revolusjon

Det gamle regimesystemet hadde styrt kongeriket Frankrike fra slutten av middelalderen til slutten av 1700-tallet. Men på dette tidspunktet hadde det gamle regimet det ikke bra og mange stilte spørsmål ved det sosiale og økonomiske i kongeriket.

Hvor lenge varte den franske revolusjon?

Revolusjonen begynte i 1787, men den nådde sitt høydepunkt i 1789. Av denne grunn kalles den noen ganger revolusjonen i 1789. Revolusjonen ble avsluttet i november 1799 da det franske konsulatet ble dannet.

Hva var årsaken til den franske revolusjonen?

De sosiale og økonomiske spørsmålene begynte i 1787. Herskeren, Ludvig XVI, kunne ikke håndtere situasjonen og folk var opprørt over befolkningsveksten. fra år 1700-1800 økte befolkningen i kongeriket med 50% og på dette tidspunktet ble Frankrike det mest befolkede landet i Europa.

Alt dette og regjeringens vanstyre sendte matvareprisene opp 65 % mens regjeringen økte riktignok lønnen, men det var kun 22 %. På grunn av dette sank det franske folkets kjøpekraft drastisk. Oppå dette måtte folket betale skatt. Skatten og skattesystemet var svært dårlig og økte folkets lidelser.

Den amerikanske revolusjon

Den amerikanske revolusjon

Den amerikanske revolusjonen, som vanligvis er kjent som Amerikas uavhengighetskrig, var et opprør fra nordamerikanerne der de vant uavhengighet fra britene i 13 kolonier. Disse koloniene dannet landet vi i dag kjenner som de forente amerikanske stater.

Hva var årsaken til den amerikanske revolusjonen?

Årsaken til revolusjonen var Storbritannias økende kontroll og engasjement i koloniene. Det begynte å skje etter den franske og indiske krigen, der den britiske kronen hadde stor gjeld. Britene begynte med skattelegging for å betale gjelden og skaffe penger til det stadig ekspanderende imperiet.

Avgiftene varierte fra daglig bruk av produkter som sukker og te til råvarer som bly og glass. Men disse skattene ble ikke ønsket velkommen av folkene i koloniene, og de nektet å betale skattene og viste voldelig oppførsel mot de britiske agentene.

Da folk nektet å betale skatt, sendte britene flere tropper til disse koloniene for å presse dem. Men koloniene erklærte snart uavhengighet.

Etter en tid ble en fredsavtale signert av det nyopprettede landet, det britiske imperiet avsluttet krigen, og Amerika ble anerkjent som et selvstendig land.

Den industrielle revolusjon

De to ovennevnte eksemplene på revolusjonen viser hvordan regionenes politiske miljø endret seg. Men denne typen revolusjon skjedde ikke på grunn av politisk uro. Men det skjedde i stedet for å masseprodusere varene.

Hva innebærer begrepet industriell revolusjon?

Begrepet industriell revolusjon refererer til endringsprosessenfra en jordbruks- og håndverksøkonomi til en som er dominert av industri og maskinproduksjon.

Den første industrielle revolusjon

Den første industrielle revolusjon

Den første industrielle revolusjonen skjedde i Storbritannia, Vest-Europa og Amerika på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. I denne revolusjonen gikk vi over fra å produsere varer med hender til å produsere dem med maskiner. Den første industrielle revolusjonen handlet om å bruke teknologi og maskiner til å masseprodusere varer. Den første industrielle revolusjonen endret tekstilindustrien drastisk.

Den andre industrielle revolusjon

Den andre industrielle revolusjon

Perioden for denne revolusjonen regnes hovedsakelig som fra 1840 til 1914. Det er flere likheter i den 1. og 2. industrielle revolusjonen, men i den andre revolusjonen endret mange ting seg.

Industrien begynte å bruke plast og sjeldne jordmetaller som råmateriale. Det var en betydelig mengde automatisering i bransjen. På 1870-tallet var det begynnelsen på telefoner, automatiske signaler, skrivemaskiner og elektrisk lys. På 1880-tallet skjedde det en massiv revolusjon i byggebransjen. Stålkonstruksjonen for bygg og heiser erstattet gradvis den gamle bygningens infrastruktur.

Fram til 1890-tallet var det en revolusjon innen husholdningsartikler som vaskemaskiner, kjøleskap og elektriske generatorer. Samme år var det begynnelsen på dampdrevne motorer og forbrenningsmotorer som senere bidro til det første flyet og det første kjøretøyet.

Den tredje industrielle revolusjon

Den tredje industrielle revolusjon

Den tredje industrielle revolusjonen går fra mekaniske til digitale elektriske enheter. Overgangen fra analogt og mekanisk maskineri til digitalt maskineri markerer begynnelsen på informasjonsalderen.

De tre store produktene i denne revolusjonen er internett, mobiltelefoner og kraftige digitale datamaskiner. Mikroprosessorer spiller en viktig rolle for å gjøre alle disse tingene mulig.

Den fjerde industrielle revolusjon

Den fjerde industrielle revolusjon

Den første industrielle revolusjonen ga grunnlaget for den andre industrielle revolusjonen. Den digitale revolusjonen gir grunnlaget for den neste revolusjonen. Det vil lede oss mot avansert kunstig intelligens, utvidet virkelighet og 3D-utskrift.

En annen stor ting i denne revolusjonen er maskin-til-maskin-kommunikasjon og tingenes internett. Det vil endre det digitale spillet og hvordan vi samhandler med våre digitale enheter.

Kort fortalt

Verden rundt oss beveger seg og vokser raskere enn noen gang. Industrielle revolusjoner skjer raskere og raskere. Og menneskeheten er fortsatt usikker på fremtiden. På grunn av hvordan ting går akkurat nå, er det komplisert å forutsi hvor vi ender i løpet av de neste 25-30 årene. Vi alle ønsker verden kjærlighet og fred. Håper også at vår artikkel i dag gir deg nok informasjon om noen av de største revolusjonene.

Sjekk ut de siste artiklene