Hva er adjektiv? -Med Eksempler

Et adjektiv er en ordklasse og noe som man setter foran et substantiv for å si noe om dens egenskaper. Eksempler på adjektiv kan være morsom, pen og stort.

Eksempler av substantiv som vi bruker i artikkelen nevnt over er en gutt, ei jente eller et hus.

Hvis man nå bruker nevnte adjektiv sammen med eksemplene på substantivene så kan vi få følgende setninger (adjektivene er understreket):

En morsom gutt

Ei pen jente

Et stort hus.

Hva er adjektiv?

Bøying av adjektiv

Et adjektiv grødbøyes etter hva slags form substantivet har, det vil si om det er hannkjønn, hunkjønn eller intetkjønn. Det gradbøyes også om subbstantivet er i entall eller flertall samt om det er i bestemt eller ubestemt form.

Les mer om substantiv i vår artikkel her: Hva er et substantiv?

Entall Flertall
Ubestemt form Bestemt form Ubestemt form Bestemt form
En morsom gutt Den morsomme gutten Morsomme gutter De morsomme guttene
Ei pen jente Den pene jenta Pene jenter De pene jentene
Et stort hus Det store huset Store hus De store husene

Gradbøying av adjektiv

Adjektiv gradbøyes i tre forskjellige former, og det er i positiv, komparativ og superlativ.

Positiv

Ved gradbøying av adjektiv så er positiv grunnformen i bøyingen, det vil si i opprinnelig form. I eksemplet med huset så er stort grunnformen.

Komparativ

Komparativ er bøyingen etter positiv, og i eksemplet med huset så kan et eksempel på en bøying i koppmarativ være: Per har et større hus, hvor da større er komparativ.

Superlativ

Et superlativ er når man bøyer et adjektiv eller et adverb til den høyeste graden, som for eksempel morsomst, penest eller størst. I eksemplene som vi har brukt over så kan vi få følgende setninger:

Den morsomste gutten

Den peneste jenta

Det største huset

Et superlativ kan også gå den andre veien; det vil si at huset behøver ikke å være det største, men det kan også være det minste:

Det minste huset

Her er en adjektiv liste med eksempler

Adjektiv på a

Aktiv
Aktuell
Allvitende
Alvorlig
Ambisiøs
Ansvarlig
Atletisk
Attraktiv

Adjektiv på b

Berømt
Betydelig
Bevisst
Blank
Bred
Bred

Adjektiv på c

Adjektiv på d

Dum
Dyp

Adjektiv på e

Ekkel
Eksisterende
Ekte
Enkel
Ensom

Adjektiv på f

Falsk
Fargerik
Fast
Felles
Fersk
Fersk
Fin
Fjern
Flau
Flink
Flott
Folksom
Fornøyd
Forsiktig
Fremmed
Frisk
Fryktelig
Full
Følsom

Adjektiv på g

Gal
Glad
Glatt
Global
Gratis
Gravid
Grei
Grunnleggende
Gul

Adjektiv på h

Halv
Hard
Hel
Heldig
Hemmelig
Hjelpsom
Hvit
Hyppig
Høy
Håpløs

Adjektiv på i

Imponerende

Adjektiv på j

Jålete

Adjektiv på k

Kald
Kjedelig
Kjær
Klar
Kollektiv
Konservativ
Kreativ
Kul

Adjektiv på l

Lang
Langsom
Lat
Lav
Lei
Lignende
Lovlig
Lur
Lykkelig
Lys
Lærerik
Lønnsom
Løs

Adjektiv på m

Menneskelig
Merkelig
Midlertidig
Mistenkelig
Modig
Morsom
Motsatt
Mulig
Mørk

Adjektiv på n

Nasjonal
Naturlig
Negativ
Nervøs
Normal
Nysgjerrig
Nyttig
Nær
Nødvendig
Nøyaktig
Nåværende

Adjektiv på o

Ond
Opprinnelig
Ordentlig

Adjektiv på p

Pen
Plutselig
Populær
Positiv
Presis

Adjektiv på q

Adjektiv på r

Rar
Rask
Rastløs
Regelmessig
Ren
Rettferdig
Rimelig
Rund
Ryddig
Rød

Adjektiv på s

Sannsynlig
Selvsikker
Sen
Sentral
Sint
Skarp
Skikkelig
Skyldig
Slitsom
Sløv
Smakfull
Smal
Snill
Sorgfull
Sosial
Spennende
Stabil
Sterk
Stille
Stiv
Stolt
Stram
Streng
Stygg
Sulten
Sunn
Sur
Svær
Syk
Synlig
Søt

Adjektiv på t

Tallrik
Tilgjengelig
Tilstrekkelig
Tom
Total
Treg
Trøtt
Trådløs
Tung
Tynn

Adjektiv på u

Uavhengig
Ufør
Ujevn
Ulik
Ulovlig
Ulykkelig
Umiddelbar
Urettferdig

Adjektiv på v

Varm
Vellykket
Vennlig
Verdifull
Vid
Vill
Villig
Voksen
Våt

Adjektiv på w

Adjektiv på x

Adjektiv på y

Yndig

Adjektiv på z

Adjektiv på æ

Ærbødig
Ærlig

Adjektiv på ø

Ønskelig

Adjektiv på å

Åpen
Åpenbar

Morsomme adjektiv

Ambisiøs
Fjern
Kul
Løs
Mistenkelig
Morsom

Trøtt
Villig
Våt
Ærbødig
Åpenbar

Sjekk ut de siste artiklene