Hva betyr tentativ?

Har du noen gang lurt på hva tentativ betyr? Her får du definisjonen, betydningen samt noen eksempler på bruk av dette fremmedordet.

Hva betyr tentativ?

Tentativ definisjon

Tentativ kommer fra det latinske ordet tentare som betyr «forsøke» eller «prøve», det vil si noe som ikke er helt avklart og er kun foreløpig.

Tentativ betydning

Det som menes med ordet betydning er, som forklart i definisjonen, at noe ikke er helt avklart eller er kun foreløpig.

Eksempler på bruk av ordet tentativ

Her kommer vi med noen eksempler på bruk av ordet tentativ.

Tentativt tidspunkt

Et tentativt tidspunkt er et tidspunkt som er satt som et foreløpig tidspunkt. Man kan for eksempel si at «Vi setter et tentativt tidspunkt neste fredag kl 17.» Her menes at man har avtalt et tidspunkt, men at det kan endres.

Tentativ plan

En tentativ plan er en foreløpig plan. man kan lage en plan for å gjøre noe, men at planen kan endres etter at ny informasjon, ønsker eller annet kommer frem slik at man gjør endringer.

Tentativt møte

Et tentativt møte er at man avtaler et møte men at dette møtet kun er foreløpig og kan avlyses hvis det dukker opp ting som gjør at møtet ikke lenger er nødvendig.

Tentativ diagnose

En tentativ diagnose er en diagnose som er foreløpig, altså en diagnose som er i utredning og ikke er helt konkludert. Dette er hva legen tror på det nåværende tidspunkt, men kan endres etter videre utredning.

Sjekk ut de siste artiklene