Er hunder fargeblinde?

Den vanligste  oppfatningen er at hunder bare ser i svart-hvitt. Så er det sant at hunder er fargeblinde?
Det er mange forskjellige faktorer som påvirker vår oppfattelse om en hund er fargeblind eller ikke. I utgangspunktet så er ikke hunder fargeblinde. Vi vil derfor undersøke dette i detaljer. Først er det viktig å vite hva fargeblindhet er.

Er hunder fargeblinde?

Hva er fargeblindhet?

Den engelske forskeren John Dalton (1766–1844) gjorde noen undersøkelser om medfødt fargeblindhet på slutten av 1700-tallet. Som et resultat ble han og broren hans klar over fargeblindhetsfenomenet, da begge ikke kunne gjenkjenne de samme fargene. De forvekslet blant annet grønt og rosa med blått.

Hvis vi ser på mennesker, er den vanligste formen for fargeblindhet eller fargesvakhet at man oppfatter rød og grønn feil. Rapporter sier at nesten 8 prosent av mennene og 0,5 prosent av kvinnene med nord-europeisk forfedre har en type rødgrønn fargeblindhet. Nå er poenget å tenke på hva som forårsaker fargeblindhet?

Årsak til fargeblindhet

Fargeblindhet er nedsatt evne til å se forskjell på farger. I øyets netthinne så har man noe som heter tapper som oppfatter farger. Hver av de tre typer tapper man har inneholder et bestemt synspigment som fanger opp lysbølger av en bestemt bølgelengde, og dette gir fargesyn. Hvis man har en feil i en a tappene så vil man ha en form for fargeblindhet. Vanligvis så er denne tilstanden medfødt, men kan i sjeldne tilfeller utviklespå grunn av sykdom i netthinnen eller i synsnerven.

Netthinnen er en del av det menneskelige øyet som ligger på baksiden av øyet. Dens grunnleggende funksjon er å konvertere lys til elektriske impulser. Disse elektriske impulsene overføres først gjennom synsnerven, og deretter til hjernen, hvor et bilde dannes ut av disse signalene.

Disse fargedetekterende molekylene er også kjent som fotoreseptorer. Personer med fotoreseptormangel mangler å gjenkjenne visse lysbølgelengder. Dette er hovedårsaken til fargeblindhet. Mennesker med fargeblindhet kan fremdeles skille mellom flere fargekombinasjoner, for eksempel rødgrønne fargeblinde kan fortsatt skille mellom gult og blått. Imidlertid vil gjenstander i rød farge virke grå eller brune for dem. Det hele handlet om mennesker og deres fargeblindhet.

Nå skal vi utforske virkeligheten bak hundens fargeblindhet.

Kan hunder se farger?

I løpet av de siste tiårene har det blitt gjort mye forskningsarbeid i denne forbindelse. En av hovedforskningene er undersøkelsene av hundens øyestruktur, som har avdekket noen forskjeller i den grunnleggende øyestrukturen hos mennesker og hunder. Disse forskjellene er drevet av evolusjoner og funksjoner. Hunder utviklet sansene sine som nattjegere mens de sporet og fanget maten om natten. Derfor virker øynene skarpt i mørket som til slutt hjelper dem med jakt og fangst.

Hundens øyne har en stor linse og hornhinneoverflate med en reflekterende membran. Denne reflekterende membranen er også kjent som «tapetum» som forbedrer nattesynet til dyr med hundens øyne. Dette flotte nattesynet hjelper dem med å jakte om natten. Hunder har også flere stenger i netthinnen som øker synet ved svakt lys.

Det er i netthinnen forskere har funnet hovedforskjellen mellom hunder og mennesker i fargevisning. Netthinnen består av millioner av lysfølsomme celler som jobber for bedre syn og fargeforståelse. Disse cellene inkluderer stenger og kjegler. Stangceller er ekstremt følsomme celler som fanger hver bevegelse og fungerer usedvanlig godt i svakt lys. Mens kjegler fungerer i sterkt lys og kontrollerer fargevirkningen.

Antall stavceller i hundens netthinne er høyere enn antall koneceller. Mens det på den andre siden, er netthinnen til et menneskelig øye sammensatt av flere koneceller enn stavceller. Dette skaper forskjellig fargevisning mellom hunder og mennesker. Mennesker og et par andre arter er trikromatisk, noe som betyr at de har tre typer kjegler. På den andre siden er hunder dikromatiske og har bare to typer kjegler.

Hver type kjegle har forskjellig lysbølgelengde. Mennesker med alle tre kjeglene som arbeider, kan lett skille mellom rød og grønn. Imidlertid klarer ikke hunder og fargeblinde å gjøre det.

Nå, neste punkt etter dette er hvilke andre farger en hund kan oppfatte.

Farger som er synlige for hunder

Etter noen omfattende undersøkelser konkluderte de fleste forskere nå med at en hunds fargesyn er ganske lik personen som har rødgrønn fargeblindhet. Dette betyr at hunder kan se farger som gult og blått, og kombinasjonene til gult og blått. Denne kombinasjonen gjør deres verden ganske gråbrun. Som for eksempel en vakker fotballbane ville sannsynligvis se ut som et felt med dødt høy for hunden. Ved siden av dette vil et elegant rødt laken sannsynligvis se mørkebrunt ut for en hund.

Fordeler med å kjenne hundens syn

Dersom du har en hund, og du nå vet hvilke farger en hund kan se, så kan du enkelt kjøpe leker eller andre ting som vil være mer synlig og mer attraktivt for en hund. Hunder liker ting i gul og blå farge da de er mest synlige for dem. Mens de ikke tiltrekkes av produkter i rød eller grønn farge. På denne måten kan du gjøre hunden din lykkelig og mer stimulert.

Hvis du trener hunden din for forskjellige formål, vil det være en fordel om du alltid bruker hjelpemidler som er i en gul eller blå farge. Hunder vil da også kunne lære raskere. For eksempel når du trener hunden din om å hente ting, vil ballen eller andre gjenstander i en gul eller blå farge være lettere for hunden å hente, men det som er i rødt eller grønt vil være vanskelig for dem å finne. Å få noe i rød eller grønn farge vil ikke underholde eller stimulere hunden din på lik måte som om fargen hadde vært gul eller blå.

Sjekk ut de siste artiklene