Er flaggermus blinde?

Det er minst 1300 arter og mange av disse artene er forskjellige. Noen spiser blomster, andre spiser insekter, og noen drikker faktisk blod. De forskjellige type flaggermusene er i forskjellige størrelser. De kan være like stor som en liten hund eller så liten som en bie.

«Megabats» er flygehunder med 2 meter vingespenn og med en kroppsvekt på opptil ett og et halvt kilo mens og humleflaggermus  er verdens minste flaggermus som bare veier 2 gram. Mange tror at flaggermus holder seg til huler, loft og andre mørke steder fordi de er blinde, men det viser seg at det er en myte. Så til hovedspørsmålet: Er flaggermus blinde?

Flaggermus er ikke blinde. De fleste flaggermus har godt syn og noen arter har store øyne som gjør at de kan orientere seg i halvmørke. På dagtid kan noen flaggermus se nesten like bra som mennesker, men når solen går ned bruker de klikkelyder da de stoler mer på ørene enn øynene for å navigere.

Er flaggermus blinde?

Synet til flaggermus

Så, hva er det med all forvirringen rundt at alle flaggermus er blinde? Hvorfor tenker vi på at en flaggermus er blind? En av forklaringen kan være at flaggermusene jakter i mørket, de orienterer seg ved hjelp av ekkolokalisering ved å lage små lyder og høre etter ekkoet som lages av det som er rundt dem. Hvor lang tid det tar en lyd å sprette tilbake, forteller hvor nær den er.

Ekkolokalisering

Flaggermus navigerer om natten ved å høre hva som er rundt dem i stedet for å se det. Denne spesifikke navigasjonsmetoden kalles ekkolokalisering.

Dette betyr ikke at de er blinde. I ekkolokalisering bruker flaggermus en kombinasjon av tale, ører og ekko for å lage et perseptuelt kart som lar dem «se» i mørket. Du lurer kanskje på hvor ekkoet kommer fra. Disse høyfrekvente lyden, som kalles sonarskrik eller orienteringsskrik, støtes ut med vingeslagene.

Flygehunder (Pteropodidae), Megabat, Fruit bats


Ekkolokaliseringen er så rask at den kan spore en sverm med insekter som beveger seg i fullstendig mørke. Spesielle muskler i halsen gjør det mulig for flaggermusen å kvitre 160 til 190 ganger i sekundet! Den må skille riktig informasjon fra signalet, siden den mottar så mye informasjon på en gang. For å gjøre dette sender flaggermusen kvitring av varierende frekvensmønstre, som hver spretter av objekter forskjellig avhengig av størrelse, form og avstand til flaggermusobjektet.

Deretter, ved å måle de resulterende ekkointensitetene, produserer han et mentalt kart over det fysiske rommet rundt seg. Når de søker etter byttedyr, sender flaggermusen først ut lavfrekvente kvitring over et bredt spekter.

Større gjenstander representerer kraftigere ekko, men noen ganger retter mindre ting, inkludert insekter, seg mot flaggermusen. Når en flaggermus mottar ekko med lav intensitet fra et lite potensielt bytte, overføres en høyfrekvent kvitring. Når både høyfrekvente og lavfrekvente ekkoer kommer tilbake til flaggermusen, vil de kunne se bort fra de for tiden ubetydelige lavfrekvente mønstrene som representerer trærne eller steinene som omgir måltidet.

For å måle hvor langt unna en gitt enhet er, analyserer flaggermusen tidsintervallet mellom å høre kvitring og oppfatte det resulterende ekkoet.

Flygende flaggermus

Fruktflaggermus derimot bruker ikke ekkolokalisering, men er avhengig av et svært godt nattesyn hvor de bruker syn og luktesans for å finne fram til maten om natta, derfor har de store øynene med godt nattsyn.

Selv når flaggermus flyr rundt om natten, har de et følsomt syn som kan være skarpere enn de fleste mennesker. Eksperter er enige om at de fleste av dem bruker en blanding av hva de kan se med øynene og hva de kan ane med ekkolokaliseringen. Mange fruktflaggermus bruker aldri ekkolokalisering og bruker sitt gode syn for å finne frukt og blomsternektar å drikke.

Hva spiser flaggermus?

Blindhet er ikke den eneste vanlige myten om flaggermus. En annen myte er at de drikker blod. For det første drikker de sjelden blod. Det er over tusen forskjellige flaggermusarter, og bare tre er kjent for å drikke blod, så selv om det ikke er en myte så er dette en sjeldenhet.

Vi burde være glade for å ha dem fordi de kan spise hundrevis og tusenvis av mygg på en time samt de spiser andre insekter som skader avlinger og til og med hjelper til med å bestøve fruktarter.

Forskere som utviklet ekkolodd og radarsystemer fikk ideene sine fra studiet av ekkolokalisering hos flaggermus og hval.

Sjekk ut de siste artiklene