Bowling – Den Ultimate Guide

Bowling er et spill hvor man kaster en (tung) ball nedover en lang, smal bane mot en gruppe objekter kjent som kjegler eller pinner. Målet er å slå ned flere kjegler enn en motstander.

Det er finnes mange former for bowling, men «Ten-Pin Bowling» er den mest spilte variasjonen og er den vi snakker om når vi kun skriver bowling.

Andre variasjoner er DuckPin, CandlePin, FivePin, NinePin med flere. Se eget avsnitt for utdypende forklaring rundt DuckPin og CandlePin.

I bowling er målet å slå ned så mange kjegler som mulig. En strike oppnås når alle kjeglene blir slått ned på det første kastet, og en spare oppnås hvis alle pinnene blir slått ned på kast nummer to.

Bowling - Den Ultimate Guide

Når, av hvem og hvor ble Bowling oppfunnet?

Historien til dette spillet er ganske interessant, og det involverer perioden da det ble oppfunnet og deretter epoker da det utviklet seg til en fullverdig sport.

Som bowlingentusiast lurer du kanskje på når ble bowling oppfunnet?

Denne delen av artikkelen vil vi snakke om hvordan bowling ble oppfunnet hvordan den har endret seg gjennom historien.

Bowlingens historie

Bowling er en eldgammel sport med en livlig historie. Spor av sporten dateres tilbake til 5200-3200 f.Kr. På 1930-tallet fant en britisk antropolog kjegler og kulelignende figurer i en grav i Egypt, graven tilhørte et barn.

Funnet i denne graven viser at det har vært spilt en form for bowlingsport i en ganske så lang tid. Det er gjort funn av eldgamle tegninger og veggkunst som peker mot bowlingsportens historie. Selv om det ikke er offisielt, har bowling eksistert ganske lenge.

Bowlinghistorie fra Tyskland

I følge en tysk historiker, William Pehle, har Bowling sine tidligste spor i Tyskland fra rundt 400 e.Kr. Tyske folk bar på treklubber kalt Kegels for beskyttelse, sport og religiøse ritualer.
De trodde at hvis de kaster steiner på disse keglene, vil de bli frigjort for sine synder. Dette er nettopp hvorfor folk som kastet steiner på keglene sine, ble kalt keglere.

Så hvis du vurderer denne detaljen, kan den tidligste råformen for bowling ha sine røtter i Tyskland.

Bowlinghistorie fra England

Britiske historikere mener at Bowling ble oppfunnet i England. I følge dem ble det i 1299 bygget den eldste overlevende bowling-banen, som var ment for bowling.

Old Bowling Green i Southampton Bowling Club i Southampton er fortsatt i bruk. Det var tidligere kjent som Master’s Close.

Morsomme fakta.

 • I 1366 innførte kong Edward III et forbud mot og forbød bowling for soldater, slik at de kunne være mer oppmerksomme mot bueskyting, sverdøvelser og andre treningsaktiviteter.
 • I 1511 innførte kong Henry VII lover for å stoppe bønder og personer med lavere klasse for å hindre dem i å få tilgang til private bowlingbaner. Han var en ivrig bowler og ønsket å gjøre sporten bare tilgjengelig for en høyere klasse mennesker.

USA og resten av verden

Bowling ble introdusert i USA rundt 1600-tallet da de første få bowling greenene ble etablert i store byer som New York City og Brooklyn. Og sakte spredte denne sporten seg over hele verden.

Bowling ble sinnsykt populær på 1900-tallet. Med bowlingbaner som åpnet som underholdningssentre i Milwaukee, Chicago, Saint Louis, Melbourne, Mumbai og mange andre byer i forskjellige land, ble bowling et utrolig populært og elsket spill hele veien.

Hvordan spille Bowling

Enten du leter etter en profesjonell sport å lære eller et uformelt underholdende spill for å tilbringe tiden, er bowling det perfekte spillet for deg. Det er enkelt, lett å lære og utrolig morsomt og spennende.

Hvis du er ny i sporten med bowling, lurer du kanskje på, hva er det egentlig, og hvordan spiller man det?

Hvor mange kjegler er det i bowling

I vanlig bowling, som er det som de fleste spiller, er det 10 kjegler. Det finnes andre alternativer av bowling som har både 5 kjegler og 9 kjegler også, men dette er ikke så vanlig.

Hvor mange runder er det i bowling

I vanlig bowling så er det 10 runder, dvs 10 ruter man spiller hvor man har inntil to kast per rute. Unntaket med antall kast er i 10. rute hvis man får to strikes på rad så får man ett 3. kast for å avgjøre poengsummen.

Hvor lenge varer en serie i bowling

Sammenlignet med andre idretter som basketball, og fotball, er bowling et veldig kort tids spill. Derfor velger de fleste over hele verden Bowling som tidsfordriv når de ikke har for mye tid til overs.

Så hvor lenge varer et gjennomsnittlig spill med bowling? Vel, det avhenger virkelig av antall spillere som spiller sammen i bowlinghallen. Hvis det er to spillere, vil det gjennomsnittlige spillet ta kortere enn om man er 4-6 spillere.

En enkelt spiller kan ta over eller under 10 minutter å fullføre sine 10 ruter for å gi deg en liten pekepinn. Dette betyr at den totale tiden et spill vil ta vil være lik antall spillere ganger 10. Hvis du bare spiller med en annen person, kan det ta 20 minutter å avslutte et spill med vanlig bowling, men det samme spillet kan ta en time hvis det er 6 spillere, inkludert deg.

Husk at disse tallene er for gjennomsnittet. Noen mennesker er kanskje ikke flinke til å score, er tregere eller raskere med å kaste, og noen problemer i bowlinghallen kan også bidra til forskjell i spilletid.

Hvordan blir bowling scoret? -og utregnet!

I denne delen av artikkelen så skal jeg snakke om hvordan bowling blir scoret og hvordan man regner ut poengsummen. Vi tar utgangspunkt i utregningen for vanlig bowling (Ten-pin bowling).

Poengregler

Før du spiller din første bowlingkamp, trenger du å lære om reglene for scoring. Det er 10 runder for hver spiller, kjent som ruter. Disse rutene lar bowlerne kaste bowlingkulen to ganger, noe som betyr at det er to skudd i en enkelt rute.

En feil (foul) eller når en bowlingkule faller ned i renna, gir ingen poeng for det enkelte kastet i en enkelt rute.
Hvis du er i stand til å score maksimale poeng i hver rute, som er 30, kommer du til å få det som har kalt et perfekt spill med en total sum av 300.

Det er noen kritiske poengkomponenter som du også trenger å lære om. La oss se på hver av disse komponentene:

Strike

Hvis du klarer å slå ned alle de ti kjeglene på første kast, kalles det en strike, og du får summen av de to neste kastene lagt til poengsummen for den aktuelle ruten. En kjegle er 1 poeng så tre strike på rad vil da føre til at du får 30 poeng i denne ruten.
Får man strike i den 10. ruten så får man to ekstra kast for å avgjøre poengsummen.

Spare

Å slå ned noen kjegler i det første kastet i ruten for deretter å slå ned de resterende på kast to kalles for en spare. For å regne ut poengsummen for denne ruten så får du summen av det neste kastet slik at maksimal poengsum for en spare kan bli 20 poeng.
Får man spare i den 10. ruten så får man ett ekstra kast for å avgjøre poengsummen.

Åpen rute (Open Frame)

Hvis du ikke klarer å få en strike eller en spare i en enkelt rute, så får du det som heter åpen rute. Her vil man da få den totale poengsummen for den aktuelle rammen være lik antall kjegler du slår ned i den enkelte ruten. Treffer du 3 kjegler på første kast og 1 kjegle på kast nummer to, så vil du totalt ha slått ned 4 kjegler som da blir den totale poengsummen for den ruten.

Poengregler – kort fortalt

En kjegle som man klarer å slå ned tilsvarer ett poeng. Man får ekstrapoeng for henholdsvis spare og strike. En spare gir tilleggspoeng tilsvarende antall kjegler slått ned på ditt neste kast, mens en strike gir tilleggspoeng tilsvarende antall kjegler slått ned på de neste to kastene. En spare kan gi maks 20 poeng, mens en strike kan gi maksimalt 30 poeng.

Hva er en strike i bowling?

Hvis du er en bowlingelsker eller nylig har begynt å bowle som nybegynner, er det spesielt viktig å vite det grunnleggende om bowling sammen med dens lingo og poengbetingelser. Den viktigste betegnelsen på alle er strike.

Du lurer kanskje på hva en strike er?
I dette avsnittet vil jeg snakke om hva en strike er, forskjellige typer strike og hvordan påfølgende strike’er er navnet i bowling-jargongen.

Hvis du kaster bowlingkulen, og som det første kastet i en rute (frame), og alle de ti kjeglene faller ned, er det kjent som en strike. Hvis du bowler en strike, får du to kast til før poengsummen for den aktuelle ruten blir utregnet.

Ulike typer streik

Vi vet at strike betyr å slå alle pinnene på en gang, men det er noen forskjellige måter en eller flere strike fungerer. Her er de forskjellige typene strike du kan få:

Brooklyn Strike

Denne typen strike er ganske vanlig når spilleren hook’er bowlingballen (se annet sted for forklaring). I en Brooklyn-strike krysser bowlingkulen over til motsatt side av den første kjeglen fra der den ble kastet.
Dette betyr at hvis en venstrehendt kastet bowlingkulen, ville den bevege seg mot 1-3 kjeglen, og hvis den kastes av en høyrehendt, vil den komme i 1-2-kjeglen.

Perfekt strike

Den perfekte striken oppstår når bowlingkulen går rett inn i den første kjeglen og beveger seg i en rett bevegelse og treffer 3. kjegle, 5. kjegle og 9. kjegle.
Striken fører til at alle disse kjeglene forårsaker en kjedereaksjon, noe som gjør at disse kjeglene avbøyes og treffer de andre og slår dem alle ned.

Navn på påfølgende strikes i bowling

En enkelt strike kalles åpenbart en strike, men de påfølgende strikene har sine egne navn. La oss se på hvordan de forskjellige påfølgende strikene blir navngitt.
Her beholder vi de originale navnene på engelsk, da dette er de mest brukte.

Double

Når du scorer to strike etter hverandre, er det kjent som en dobbel.

Turkey

Et trendy begrep innen bowling er turkey (kalkun). Dette skjer når du scorer tre påfølgende strikes på rad.

Hambone

Etter å ha klart 3 strike på rad, er den fjerde påfølgende kjent som en hambone eller en 4-bagger.

5-bagger

Hvis du klarer å slå ned bowlingkjeglene fem ganger på rad, kalles de fem påfølgende streikene en 5-bagger eller en Yahtzee, avhengig av hvor du er fra.

6-bagger

Å få over fem påfølgende strikes er mirakuløst, men hvis du får en sjette påfølgende streik, er det kjent som en 6-bagger eller sixpack noen steder i verden.

7-Bagger

Etter å ha klart 6 påfølgende strike, og du klarer 7 strike på rad, er det kjent som en 7-bagger eller en «front seven».

8-bagger

Sjansene er ganske små, men klarer du 8 streik på rad etter hverandre kalles det en 8-bagger eller en «front eight».

9-bagger

Ni bowling-striker på rad kalles 9-bagger eller de «front nine».

10-bagger

Det virker umulig, men folk har klart det. Hvis du klarer 10 strikes på rad, vil du bruke begrepet 10-bagger eller «front ten».

11-Bagger

Etter den 10. strike’n, hvis du klarer den også kalles det en 11-bagger eller «front elleven».

Perfect Game – Perfekt spill

Til slutt, hvis du også klarer å få den siste striken i en omgang bowling med ti kjegler, så vil de 12 strikene på rad bli kalt det perfekte spillet. Det perfekte spillet er når du får 12 strike på rad og til sammen blir din poengsum 300, noe som er den maksimale poengsummen du kan få i et spill med ti-pin bowling.

Hva er en spare i bowling?

En spare er når du slår ned alle de ti kjeglene på de to kastene skuddene i en rute. I dette tilfellet blir poengene utregnet etter at spilleren har kastet neste kast.

En spare er mye mer vanlig i bowling enn en strike eller turkey, og krever ikke like høye ferdigheter som de andre. Men til slutt, hvis du tenker på å spille et spill som er så finessskrevende som bowling, må du legge ned innsatsen for å øve.

I tilfelle med en spare, hvor du slår ned et hvilket som helst antall kjegler i første skudd.

I Candlepin bowling er det mye lettere å score en spare, siden de nedslåtte kjeglene ikke blir ryddet mellom kastene. Det er ikke tilfelle med bowling med ti kjegler (vanlig bowling)s, noe som gjør ting vanskeligere i sammenligning.

Hvor mye er en spare verdt i bowling

Den høyeste poengsummen du kan få i en enkelt rute med en spare er 19.

Hvordan påvirker en spare en bowlingspill?

Hvordan påvirker en spare et bowlingspill? Vel, det er to forskjellige scenarier. La oss se på hver av dem.

Maksimal score med reservedeler

Maksimal poengsum med bare spare i en bowlingkamp er 190.

For å få denne poengsummen, må du score 9 på det første kastet i i hver rute , slik at hver rutes totale poengsum blir 19, noe som fører til 190 i 10 ruter totalt.

Normalt spill

I et spill der du får spare og strike får et ekstra kast for å regne ut poengsummen. Siden poengsummen som ekstrakastet gir er enten det neste eller de to neste kastene er det viktig å klare flest mulig kjegler på ekstrakastet.
Å kalle det et «ekstra-kast» blir ikke helt korrekt da, bortsett fra i rute ti, så er det neste kastet man får det vanlige kastet.
Enklere forklart; Klarer du en spare i rute 4, så er «ekstrakastet» det første kastet du kaster i rute 5.

Hva er en split i bowling?

split i bowling

I likhet med spare og strike, så er det å vite hva en split er ganske viktig når man spiller bowling.
En split er en situasjon i en bestemt rute der spilleren kaster ballen og slår ned hovedkjeglen og andre kjegler, men det er to ikke-tilstøtende grupper med en eller flere kjegler som fremdeles står. Dette betyr at spilleren må slå ned ikke-tilstøtende grupper av pinner for å få en spare.

Forskjellige typer split

Mange forskjellige typer split kan forekomme i et vanlig bowlingspill. La oss se på de vanligste og mest populære split’ene:

Goalpost 7-10 Split

Den mest populære og allment kjente typen split er 7-10 split, også kjent som goalpost. I denne split’en står de venstre og høyre kjeglene, som er 7 og 10, fremdeles og må slås ned for å oppnå en spare. Dette er den vanskeligste typen splitt å score fordi nøyaktig vinkel, tempo og «flaks» er nødvendig for å oppnå dette.
På grunn at at kjeglene står så langt ut til siden, så kan man ikke treffe de på yttersiden for da havner ballen i renna. Eneste mulighet er å treffe kjeglen på innsiden og slå kjeglen via siden og/eller baksiden og tilbake inn på banen og på den andre kjeglen.

Hvordan klare en 7-10 split
Cincinnati 7-9 Split

Split’en 7-9 eller 8-10 ligner på 7-10, da det også omhandler pinner på den siste raden. Det er også kjent som Cincinnati-split’en. Når det gjelder vanskeligheter med å score, er det litt lettere å score enn 7-10-split’en, men feilmarginen er liten.

Woolworth 5-7 Split

5-7-split’en er en av de mest praktisk usannsynlige, men fortsatt veldig vanlig. Det er også kjent som Woolworth split.
I et typisk spill, der den femte pinnen fra tredje rad og den syvende pinnen fra den siste raden, må slåes ned for å oppnå en spare.

Murphy 3-10 Split

2-7 eller 3-10 split (Baby Split) er også standard, og du kan komme til å møte det ganske ofte i løpet av et bowlingspill. Det er også kjent som Baby Split eller Murphy Split. 2. kjegle fra andre rad og 7. kjegle fra siste rad eller 3. kjegle fra andre rad, og 10. kjegle fra siste rad er involvert i denne splittelsen.

Dette er noen av de vanligste splittene. Imidlertid er «3-7», «cocked hat», «three wise men», «big four», «big five», «Greek Church», og mange andre split’er også mulig i en omgang bowling.

Hvordan få et «killer shot»?

Hvis du er i stand til å score en spare i en split, er det kjent som «killer shot». Det kan være ganske vanskelig å oppnå en spare i en split. Her er en liten liste over ting å gjøre som kan øke sjansene dine for å klare det:

 • Juster deg selv i henhold til din vanlige holdning foran et ti-pins arrangement.
 • Avhengig av type split, må du sørge for at du vinkler bowlingkulen utover.
 • Sett kraft bak kastet slik at ballen treffer kjeglen hardt og slår kjeglen til siden.
 • Ved at kjeglen blir kastet til side kan føre til at den treffer den andre kjeglen og gjør at du får et «killer shot».

Er bowling vanskelig å spille?

Bowling regnes som en av de mest unike idrettene i verden. Det spilles ganske annerledes enn andre spill, og som sådan er reglene også ganske forskjellige. Det er så mye å vite og forstå før du kan mestre det helt. Tøffheten til sporten er nøyaktig hvorfor bare en brøkdel av folk som velger sport – velger bowling.

Det må få deg til å lure på, er bowling vanskelig å spille? Vel, hvis du leter etter svaret, er du på rett sted fordi det er nettopp det jeg er her for å fortelle deg.

I denne delen av artikkelen skal jeg snakke om bowling, hvor tøff en sport det er, hvor lang tid det tar for deg å mestre det og bli profesjonell, og noen bowlingtips for nybegynnere, slik at de kan få fart på din bowlingkarriere.

Er bowling vanskelig?

Dette er et gammelt spørsmål. Vel, hvis jeg er ærlig med deg, så ja, bowling er vanskelig sport å mestre. Men hvor vanskelig er det? Er det vanskeligere enn de andre idrettene som fotball, håndball eller basketball? Dette er en debatt som jeg synes er ulogisk; vi kan ikke sammenligne sportens vanskelighetsgrad opp i mot hverandre. Det blir som å sammenligne epler med pærer.

Likevel, for noen som ikke er dyktige i bowling eller nettopp har begynt sin bowlingkarriere, er bowling en tøff sport å lære. Fra å forstå kjeglenes plassering til banen og «renna», fingerplassering, bevegelse, kastestilling, stopp før overtrampslinjen, forskjellige varianter av spillet, er det så mye du trenger å vite.

Bowling er en tøff sport. Spør hvilken som helst profesjonell om veien deres til å bli profesjonell, så vil du høre historier om hvordan de overvant sin negative mentale holdning for å komme dit de er. Hvis du vil være god i en så tøff sport som bowling, må du holde ut.

Å fortelle deg hvor tøff bowling er, er ikke for å få deg til å forlate den. Det er for å fortelle deg at hvis du sliter, er det fordi du har valgt en sport som krever kamp, ​​besluttsomhet og utrolig praksis for å mestre. I tillegg kan du bli profesjonell i bowling hvis du prøver hardt nok, som mange har gjort.

Hvorfor bowling er en tøff sport å mestre

Vel, hvorfor er bowling en så tøff sport? Det er mange grunner og her er noen av dem for å gi et inntrykk av hvor ekstremt tøff sporten er og hvorfor det å mislykkes i å lære sporten bare skal gi deg motivasjon til å bli en proff. Her er en liste over 5 nyttige ting å vite.

 1. Ingen flaks er involvert – Når du spiller et spill med bowling, kan du ikke vinne ved en tilfeldighet. Ett kast kan være bra på grunn av flaks, men det neste vil ikke. Derfor spiller flaks virkelig ingen rolle for å vinne en bowlingkamp.
 2. Komplett fokus – Det er ingen siktehjelpere eller noe som lar deg slå alle ned alle kjeglene og få en strike. Det er bare deg, ballen, banen og kjeglene. Du må fokusere helt på kjeglene og sørge for at ingen støy fra hvor som helst tar fokuset ditt når som helst.
 3. Usynlige hindringer – Fra bowlingfeltmønsteret til oljen som spruter over det hele, er alt usynlig for det blotte øye. Derfor, mens du bowler, må du håndtere usynlige hindringer for å komme til kjeglene og slå dem ned alle samtidig.
 4. Hvert kast teller – Det er 10 ruter i spillet, hvor hver rute består av to skudd. Hvert av kastene i hver rute eller like mye som det andre.
 5. Kombinasjon av bevegelser – Fra kroppens bevegelse til armens bevegelse, snurring av fingrene og frigjøring av ball, kombineres forskjellige bevegelser for å gjøre et enkelt skudd, noe som gjør bowling til en tøff sport.

Hvordan bli god i bowling

bowlingbane

Har du noen gang lurt på hvor lang tid det tar å bli god i bowling?
Vel, det avhenger virkelig av hvor mye du trener, hvor seriøs du er med sporten og hvor mye lidenskap du har. Personer som valgte bowling som karriere har sagt at det tok 2 år med profesjonell trening, praksis og læring å mestre sporten.

Dersom du tar deg god tid og holder bowling som en sideaktivitet, kan du komme til et profesjonelt nivå med over 3-5 års praksis. Dessuten tror jeg det ville være en utrolig prestasjon å gjøre.

Leksjoner for nybegynnere

Hva trenger en nybegynner bowler vite om sporten som vil hjelpe til å bli profesjonell?
Jeg har samlet noen leksjoner som jeg har funnet, slik at du også kan starte din profesjonelle bowlingkarriere.

Hold øynene med pilene

En vanlig feil folk gjør er å se på kjeglene når de kaster ballen. Det vil hjelpe hvis du ser på siktspilene; på den måten vil du vite hvor du skal kaste ballen for å få en strike eller spare.

Vet når du skal hooke

Å hooke er å kurve/spinne en ball. Å hooke hver ball er ikke det en profesjonell gjør. Bare hook når du ser en mulighet til å få strike. Hvis man har en kaste for en spare, så krever det vanligvis et rettere kast mot kjeglene.

Øv på det du lærer

Fra teknikker til ferdigheter, uansett hva du lærer, må du sørge for at du implementerer det i øvelsene dine. Det er den eneste måten å bli profesjonell på. Øk trenings- og treningsøktene dine og kom så mye du kan med venner, familie, alene og med andre profesjonelle til og med.

Konklusjon på om bowling er vanskelig

Bowling er en tøff sport å mestre, men det skal ikke hindre deg i å bli profesjonell. Du må ha et positivt sinn, lære av fagpersonene og implementere all veiledning i praksis. Slik vil du bli en mester i det.


Er bowlingsko påkrevd for å spille bowling?

Hvis du er ny innen bowling eller nylig har interessert deg for sporten, må du lære deg alt det grunnleggende i spillet. Dette spillet spilles med full protokoll, ikke bare ved å velge den beste bowlingkulen, men også utstyret som trengs for å spille det komfortabelt. Et av disse grunnleggende er bowlingutstyret, nærmere bestemt bowlingskoene.

Så spørsmålet du har akkurat nå er, er det nødvendig med bowlingsko for å spille bowling? Ingen grunn til å bekymre deg, for det er nettopp det jeg er her for å fortelle deg.

I denne artikkelen vil jeg snakke om hva bowlingsko er, hvordan de fungerer, hvilke fordeler de har og om de er pålagt å ha på seg under bowling.

Hva er bowlingsko?

Bowlingsko

Bowlingsko er, vel, sko i den forstand at de ligner ganske på vanlige sko du kanskje har på deg akkurat nå, men i en annen forstand er de også ganske forskjellige.

De er designet på en slik måte at sålen er konstruert, slik at den gir den beste jevneste bevegelsen på bowlingbanegulvet og det perfekte bowlingkastet.

Disse skoene er laget av enten lær eller gummi. Hælen på sålen er for det meste laget av gummi slik at en bowler kan stoppe effektivt uten å gå over overtrampslinjen (foul line) når ballen er kastet.

Vanlige sko er laget med ideen om at de vil gi mer friksjon med bakken og forbli fast på den. Mens bowlingsko er laget for å oppnå rask bowlingkastbevegelse for de beste kastene.

Er bowlingsko påkrevd?

Nå må du ha forstått hva bowlingsko er og hvordan de fungerer. Men er det nødvendigvis nødvendig med bowlingsko for å bowle? Eller er de bare ment for high-end profesjonelle turneringer? Her er hva du bør vite om bruken av dem.

Det spiller ingen rolle om du skal til nærmeste bowlinghall med venner eller familie eller delta i en profesjonell liga; du må ha på deg bowlingsko for å spille nøyaktig.

Det er bare et krav. Betrakt det som like viktig som bowlingkulen eller bowlingkjeglene. Spillet er ufullstendig uten bowlingsko. Derfor har hver bowlinghall forskjellige bowlingsko for bowlere.

Men fagpersoner går et skritt videre og får de tilpassede bowlingskoene sine designet og bærer dem til alle deres uformelle og profesjonelle bowling-spill.

Fordeler med å bruke bowlingsko

Nysgjerrig på hva slags fordeler bowlingsko gir på bowlingbanen? For å gjøre ting enkelt for deg har jeg laget en liste over noen av de viktigste fordelene du kommer til å finne mens du bowler med disse skoene.

Rask bevegelse

Sammenlignet med normale sko på det skinnende gulvet i en bowlinghall, gir bowlingsko deg en jevnere, raskere, mindre friksjonsbevegelse som gjør at du kan bevege deg fritt mens du kaster bowlingkulen.

Bedre kontroll

Hvis du spiller en bowlingkamp med vanlige sko, vil du oppleve mange rykk og stopp mens du kaster på grunn av friksjonen skoene dine gir, noe som kan hindre din evne til å kontrollere ballen. Med passende bowlingsko vil det ikke være tilfelle, og du vil være i stand til å kontrollere ballen og dens bevegelse perfekt.

Redusert risiko for skade

Hvis du opplever rykk og stopp mens du kaster, betyr det at du kommer til å være utsatt for plutselige skader på hånd, arm, fot og rygg. Så det å bruke bowlingsko er bedre fordi du uansett ikke vil oppleve rykk eller stopp.

Stopper til rett tid

En annen stor fordel med å bruke bowlingsko er, selv om du beveger deg fritt og raskt med disse skoene, er det ikke det at du ikke kan kontrollere bevegelsen din eller når du skal stoppe. Gummisålen på baksiden gjør det ganske enkelt for deg å stoppe bevegelsen din når du har kastet ballen slik at føttene ikke berører overtrampslinjen (foul line) og skuddet forblir gyldig.

Få fullt utbytte med å bruke bowlingsko

Hva er noen tips og triks du bør vite om hvis du vil dra full nytte av bowlingskoene dine.

Bowlingsko som passer

Hvis hovedmålet ditt er å bli en bowlingproff, er det ikke den rette veien å leie sko på bowlingsenteret. Disse skoene kan være for løse eller stramme for føttene. Det er derfor du må sørge for, at når du øver på å gjøre spillet ditt bedre, å få dine tilpassede bowlingsko designet for maksimal ytelse.

Slide strip

Nå, hvis du har bowlingskoene dine og ikke får hurtigheten og glattheten i bevegelsen som forventet, er det ikke verdens ende. Du kan bruke en ting som kalles en glidestripe som du bruker over bowlingskoene som gjør at bevegelsen blir enda jevnere og bedre, noe som gjør ytelsen din utrolig med ballen.


Hvordan rengjøre bowlingsko

Bowlingsko er en viktig nødvendighet enten du er i smuget og leker med vennene dine eller en profesjonell som spiller en turnering. De er ekstremt holdbare og hjelper sterkt med å gi den beste bowlingopplevelsen, men dessverre, hvis de forblir skitne, kan de slites raskt.

Så på dette punktet lurer du kanskje på, hvordan rengjør jeg bowlingskoene mine?

I denne delen skal jeg snakke om hvordan du kan vedlikeholde bowlingsko og oppbevare dem på et riktig sikkert sted. Så sørg for at du leser denne artikkelen helt til slutten.

Tilbehør for rengjøring av bowlingsko

Hvis du vil rengjøre bowlingskoene dine hjemme, hvilke verktøy og tilbehør vil du trenge? For å hjelpe deg med å få det beste utstyret hjem for fremtidig bruk, her er en liste jeg laget, av ting du trenger for å rengjøre bowlingskoene dine.

Rengjøringshåndkle

Først og fremst trenger du et rengjøringshåndkle eller et stykke ren klut som du skal bruke når du har brukt en rengjøringsløsning eller til og med vann. Dette vil bidra til å tørke bowlingskoene når de rengjøres.

(Stål)børste

Børste er ypperlige for ikke bare å tørke av flekker og merker av børsten, men også for å fjerne smuss helt fra overflaten på en sko. For å rengjøre bowlingskoen din, kan du også bruke en stålbørste.

Rengjøringsspray

Rengjøringsspray med kraftige skumløsninger og flekkfjernings-, avstøtnings- og skopussingsegenskaper er også veldig potente og nyttige for å rengjøre bowlingskoene dine.

Desinfeksjonsmiddel til sko

Det er viktig å desinfisere skoene dine slik at man fjerner så mye bakterier som mulig.

3 måter å rengjøre bowlingsko hjemme på

Tenker du å rengjøre bowlingskoene dine hjemme i stedet for å ta dem med til en bowlingbutikk og bruke mye penger? Jeg har funnet tre måter å rengjøre bowlingsko hjemme som ser ut til å være ganske effektive til å holde dem trygge, rene og hindre dem i å bli slitt. La oss se på de forskjellige metodene for effektiv rengjøring av bowlingsko.

Metode 1: Vann og håndkle

Den enkleste måten å rengjøre bowlingskoene på er med vann og et mikrofiberhåndkle. Dette er ting du mest sannsynlig allerede har i hjemmet ditt. For å rengjøre skoene dine effektivt blir sålen glatt og glidende; følg disse trinnene veldig nøye.

Dypp håndkleet i vann

Ta en bøtte med vann og et rent håndkle. Dypp håndkleet i bøtta med vann for å fukte det. Når det er fuktet, vil det være mye lettere å rengjøre bowlingskoene hvis du sammenligner det fuktede håndkleet med et tørrere.

Tørk av flekker og skitt

Nå er det på tide å rengjøre skoene. I dette trinnet skal du tørke flekkene av bowlingskoene en etter en. Hvis det er smussflekker på skoens overflate, gni det fuktede håndkleet på det slik at flekkene løsner. Tørk også sidene av skoene og sålen også.

Oppbevar skoene på et tørt sted

Når alle flekkene er av og skoene er rene, vil du ønske å holde skoene på et tørt sted. Dette er fordi skoene har fortsatt vann på seg. Sett dem foran en vifte hvis du vil at de skal tørke raskt.

Metode 2: Bowling Sko-børste

Å bruke en børste er en effektiv og effektiv måte å rengjøre bowlingskoene på. De renser smuss og rusk og eventuell mugg som skoene dine kan ha utviklet over tid. La oss se på noen av de viktige trinnene.

Gni skitten av skoene

Ved hjelp av børstens tøffe bust skal du først gni flekkene, smuss og støv av skoene, og så skal du gå videre med prosessen.

Fjern mugg

Hvis skoene ikke har blitt renset på lenge, kan det vokse mugg på dem. Ved hjelp av børsten kan du fjerne dette.

Rengjør sålene på bowlingskoene

Hvis sålen til bowlingskoene har skitt eller mugg på, vil du også trenge å rense den. Tørk sålen med litt hard gniing, så er du ferdig.

Metode 3: Vask bowlingskoene dine

Et spørsmål jeg har sett folk stille er, kan jeg vaske bowlingsko? Vel, det kan du sikkert. Som vanlige sko kan du også vaske bowlingsko i vaskemaskinen for å rengjøre dem ordentlig og grundig. Hvis du bruker en glideliste med bowlingskoene dine, kan du faktisk vaske den også for best ytelse. Slik gjør du det.

Tørk skoene med et stykke tøy

Først skal du sørge for at det ikke er mye fast smuss eller mugg på skoens overflate. For det skal du tørke bowlingskoene med et tøystykke.

Vask skoene i vaskemaskinen

Nå skal du legge bowlingskoene i vaskemaskinen og rengjøre dem grundig. Maskinens bevegelse, bevegelse og vannfordeling vil rengjøre skoene grundig.

Rengjør glidestripen i vaskemaskinen

Hvis bowlingskoens glidestrimmel også har blitt skitten og ikke gir mye glidebevegelse, kan du også legge den i vaskemaskinen.

Tørk skoene på et tørt sted

Da begge tingene er helt fuktet i vann, vil du ha bowlingskoene og glidelisten på et tørt sted slik at de kan tørke til neste gang du bruker det.

Vedlikehold av bowlingsko

Du har rengjort bowlingskoene dine nøyaktig, men nå vil du at de skal være så rene som mulig i lang tid. Vel, i så fall må du vedlikeholde skoene og oppbevare dem nøye, slik at de varer lenge, holder seg rene og ikke slites når som helst. Her er hva du kan gjøre for å øke levetiden til bowlingskoene dine.

 • Oppbevar de rene skoene dine trygt i en bowlingbag.
 • Forsikre deg om at du holder skoen på et tørt og kjølig sted der den ikke vil slites raskt.
 • Etter rengjøring vil du ønske å bruke desinfeksjonssprayen på dem for å holde dem trygge.
 • Når du bruker skoene dine, er det mulig at fotsvetten kan få dem til å lukte dårlig. For det skal du bruke en sko deodorant spray eller et rengjøringsmiddel som følger med.
 • Hvis det ikke er mulig å rengjøre skoene hver uke, kan du tørke av dem med et håndkle nå og da for å vedlikeholde dem.

Oppsummering – Rengjøring av bowlingsko

Å holde bowlingskoene rene er spesielt viktig hvis du er profesjonell. Bowlingsko er ikke billige, og for å sikre at de ikke slites for tidlig, vil du ønske å rengjøre dem ved hjelp av en av de ovennevnte metodene.


Hvordan velge bowlingball?

Vil du bli proff i bowling? Vel, å få en tilpasset bowlingkule som passer perfekt for din bowlingstil er en flott start hvis du ønsker å få mer kontroll over ballen og gjøre bedre kast for å score flere poeng. Dette er sannsynligvis det første trinnet i å lære alt rundt dette spillet. Når du vet alt om bowlingkuler, vil du kunne komme deg videre.

Men det virkelige spørsmålet er, hvordan velge den perfekte bowlingballen?

I denne delen av artikkelen skal jeg snakke om hvordan du kan velge den perfekte bowlingkulen. Fra type finish, til ballens vekt og til boring, skal jeg sørge for at du lærer alt du trenger å vite før du velger den perfekte ballen for deg selv.

Velge riktig bowlingball

bowlingballer

Hvorfor er det viktig å velge den perfekte bowlingkulen som passer din hånd og spillestil? Hvorfor ikke bruke en «husball» som ligger i bowlinghallen hvis du er god nok?
Det er fordi en husball ikke gir den samme komforten og følelsen som en spesialtilpasset ball, og en bowlingkule som er perfekt designet for din hånd, din spillestil, din vekt og ditt ferdighetsnivå.
Derfor er det så viktig å velge riktig bowlingkule. Så la oss se på noen av de viktigste faktorene du trenger å vite om før du får den perfekte bowlingkulen laget spesielt for deg selv.

Type finish

Bowlingkuler kommer med mange forskjellige typer finish eller dekklager, som de kaller det i bowlinglingo. Når det gjelder friksjon, hastighet, holdbarhet og andre aspekter, varierer disse finishene sterkt. La oss se på hovedtyper av bowlingball-finisher som du kan velge mellom til din ideelle bowlingball.

Polyester ball

Polyesterfinish, mer kjent som plastfinish, er en utbredt og holdbar bowlingkule. Dette er den perfekte bowlingkulen for nybegynnere, siden den tåler ganske mye og som er viktig i læringsfasen.

Den har er en eksepsjonelt glatt overflate og ballens friksjon er minimalistisk, og den er derfor best egnet for et jevnt kast. Denne er ideell for å kaste på spare dan den beveger seg raskere over banen. Hvis du ønsker en «startkule», vil polyester være et godt valg.

Polyuretan (uretan) ball

Uretankuler er mindre glatte enn bowlingkuler i plast. De er også holdbare. Vanligvis brukes uretan bowlingkuler av de middels gode samt profesjonelle på grunn av dens høye friksjonsevne.

Denne friksjonen lar deg «hooke» ballen, noe som gjør det til et bedre valg for å få en strike. Disse ballene finnes oftere i bowlinghaller på grunn av balansen mellom fart og kontroll. Men hvis du er nybegynner, vil det ikke være en så dårlig idé å bruke en uretankule.

Reaktiv Harpiks Ball

Den type finish som gir mest friksjon på bowlingbanen, er den «reaktive» bowlingkulen. Den har minst glatt overflate. De mest profesjonelle spillerne bruker for det meste disse ballene.

Kulene gir minst hastighet og lav kontroll, men de er perfekte for å få den ideelle hook’en inn i kjeglene på grunn av dens høye grad av friksjon.
Som nybegynner bør du ikke bruke reaktive harpiksballer, men etter hvert som ferdighetene og teknikken din utvikler seg, kan du bytte til denne ballen for å få de beste resultatene med perfekte hook’er.

Bowlingkule vekt

Et annet viktig aspekt som du må vurdere før du kjøper den perfekte bowlingkulen, er vekten. Du må sørge for at den ikke er superlett, men samtidig at den ikke uutholdelig tung heller. Den må være perfekt størrelse og perfekt vektet.

I følge bowlingguruer bør den ideelle bowlingkulevekten være 10 prosent av kroppsvekten din. Dette gjelder bare opptil 16 pund (7.25 kg), som er den maksimale ideelle bowlingkulevekten. Det er imidlertid helt gyldig hvis 10 prosent av kroppsvekten din utgjør mindre enn det. For eksempel, hvis du veier 68 kg (150 pund), vil en bowlingkule på 15 pund (6.8 kg) være ideell for deg.

En husball i nærmeste bowlinghall kan være perfekt vektet for deg. Å få en spesialdesignet bowlingkule vil imidlertid være det ideelle valget hvis det ikke er tilfelle.

Fingerhull

Du tror kanskje ikke at fingerhullene på en bowlingkule er essensielle, men de er det. Husballene på et bowlingsenter kan ha fingerhull i middels størrelse som du kan spille med, men de vil aldri føles så komfortable som du ville ønsket.

Derfor er det ideelt at du får boret ballen av en profesjonell bowlingbutikk for å oppnå maksimalt grep og komfort. Du må oppgi hånd-målene dine for å få hullene boret nøyaktig.

Tro meg når jeg sier dette, når du får boret de perfekte hullene i din spesial-tilpassede bowlingkule, vil den føles bedre enn noen gang. Grepet, komforten og kastet, alt blir mye bedre, noe som resulterer i et bedre spill.


Hvordan holde en bowlingball?

Noen tror kanskje at bowling er et enkelt spill. Sannheten er imidlertid at det er en av de vanskeligste sportene å mestre. Som alle profesjonelle idretter, krever bowling også utrolige ferdigheter og teknikker for å perfeksjonere over tid. En av de viktigste teknikkene å lære er å holde bowlingkulen.

Hvordan holde en bowlingball

Et spørsmål kan dukke opp i tankene dine, hvordan holder jeg en bowlingkule for å levere de mest effektive kastene?

Her vil vil jeg snakke om hvordan du kan holde en bowlingkule, de forskjellige typer grep du kan bruke, avhengig av ditt ferdighetsnivå, og hvordan du effektivt kan slippe ballen for å få flest poeng.

Finn riktig bowlingkule

Som nybegynner er det viktig å finne riktig ball for å kunne holde ballen perfekt. Som nevnt over så må du sørge for at vekten på ballen er behagelig tung. Samtidig vil du også at ballens fingerhull skal være behagelige og perfekte for dine hånddimensjoner.

Husballer har vanligvis enten for stå eller for store fingerhull enn en tilpasset ball, så da må du enten velge ballen som passer fingrene så nært som mulig eller så må du bruker en spesialdesignet bowlingkule, noe som vil være perfekt for bowlingøktene dine.

Holder bowlingkulen

Når du har funnet den perfekte bowlingkulen, kommer det virkelige problemet. Hvordan holder du en bowlingkule? Vel, en viktig ting du bør vite er at du først skal gripe ballen med hånden du ikke kaster.

Når ballen er i hånden din, skal du bruke tommelen og mellom- og ringfingrene. Du vil se to tilstøtende fingerhull og et tommelhull litt lenger bak. Sett fingrene inn i de riktige hullene.

Det er forskjellige gripe-teknikker som spillerne bruker. Her er noen av de teknikkene du kan prøve å finne ut hvilken som er den mest komfortable.

Konvensjonelt grep

Det mest brukte grepet for nybegynnere er det konvensjonelle grepet. I dette grepet skal du sette fingrene og tommelen så dypt du kan. Grensen vil mest sannsynlig være opp til det andre knokkel-leddet.

Dette grepet er det sterkeste. Siden flere av fingrene dine vil være inne i hullene på ballen, vil du kunne gripe den tettere og hardere. For «rett frem skudd», vil dette grepet være perfekt.

Du kan ikke forvente at dette grepet gir muligheten til å kaste en «hook» eller en spinn på grunn av det sterkere grepet. Så bruk dette grepet i begynnelsen av karrieren din som et startgrep og gå over til andre når du går videre med spillet ditt.

Enkelt knoke-grep

Grepet med enkelt knoke er også kjent som fingertuppgrepet. Det er den hvor du bare setter inn fingrene og tommelen opp til et enkelt knokeledd. Profesjonelle og rutinerte, erfarne bowlere foretrekker stort sett dette grepet.

Saken med dette grepet er at den lar spilleren ha en løsere kontroll på ballen. Evnen til å hooke og kurve ballen åpnes, og du kan svinge ballen mye mer fritt.

Imidlertid er det mindre kontroll på ballen, noe som resulterer i at skuddet blir feil hvis du ikke er profesjonell nok. Derfor bør du ikke velge dette grepet med en gang, men gå sakte over til det.

Ett og et halvt knoke-grep

Dette grepet er også kjent som semi-fingertuppegrepet. I dette grepet skal du sette fingrene og tommelen inn, bare til midtpunktet mellom den første knokleddet og det andre.

Dette grepet er perfekt for både nybegynnere og profesjonelle. Det tillater et sterkt grep om ballen samtidig som det gir kontroll.

Tips for å kaste ballen effektivt

Nå som du vet hvordan du skal holde ballen, la oss se på disse triksene for å hjelpe deg med å kaste ballen effektivt for å få maksimalt med poeng.

Når du har stukket fingrene inn i ballen, må du holde ballens vekt i hånden du ikke kaster.
Du må sørge for at kastehånden din helt opp til armen og skulderen er helt løs og fri.

 • Vrikk kaste-albuen litt for å se om den er løs nok.
 • Still deg i en kastestilling.
 • Hold ballen i hånden som du ikke kaster med, hvis du kan.
 • Forsikre deg om at grepet er tett og at du har full kontroll over ballen.
 • Sving ballen ved siden av ankelen og slipp.
 • Sørg for at du løser tommelhullet før fingerhullene for bedre «hook-ing».
 • Når du har sluppet bowlingkulen, er det viktig at tommelen peker mot taket og hånden er i en håndtrykks-posisjon.
 • Disse kastetriksene vil sikre deg flest strike og spare, noe som fører til høyere score.

Hvordan, og hva er bowlingkuler laget av?

Dette er et spørsmål som fascinerer nesten alle som spiller bowling. Vel, prosess har en lang historie. Så før vi går inn på det, er det bedre å vite hvordan det hele startet. Forskere oppdaget at tidlige former for bowling ble spilt i det gamle Egypt, Romerriket og germanske stammer. På den tiden hadde ikke spillerne det nyeste utstyret og fasilitetene som folk får i dag. Imidlertid brukte de det beste de hadde på det aktuelle tidspunktet for å gjøre det best. For eksempel laget egypterne kuler av kornskall, lær og snor, og andre laget baller av porselen eller stein.

Prosessen

Utviklingen av bowlingkulen er relatert til utviklingen av sporten gjennom årene. De første årene ble bowling vanligvis spilt utendørs i uformelle omgivelser. Målene eller kjeglene pleide å være på bakken eller på en forhøyet plattform. På den tiden pleide ballen å være ganske lett, noe som var lett å kaste og slå ned målene. Den samlede vekten økte med utviklingen av sporten gjennom årene. Siden ballen var luftbåren, var det til og med mulig å spille på ujevne overflater uten problemer. Med tiden begynte folk å vurdere tyngre baller, slik at de kan rulles på bakken. Denne endringen fornyet den samlede opplevelsen av bowling. Imidlertid blir det vanskelig å spille det på utendørs arenaer. Så de begynte å bygge skikkelige innendørs arenaer for bowling.

Å komme tilbake til hovedtemaet igjen, hvis vi ser ved første øyekast, kan alle bowlingkulene se like ut. Imidlertid er de ganske forskjellige i flere aspekter hvis vi går dypere inn i detaljene. Flere typer bowlingkuler brukes til forskjellige nivåer. Noen av ballene er relativt billige. De består vanligvis av billig materiale og brukes hovedsakelig av nybegynnere. Mens derimot noen baller er spesielt designet for profesjonelle med førsteklasses materiale. Disse ballene av høy standard og koster mye mer enn den vanlige. Ved siden av dette brukes noen bestemte kuler også under spesielle forhold, enten de er tørre eller oljete. Materialet til bowlingkuler som de er laget av er det viktigste. Vi kan dele det opp på innsiden og utsiden av ballen. Utsiden av ballen er ofte kjent som «coverstock».

Hva er inne i en bowlingkule?

Hvis vi går inn i de første årene av bowling, pleide ballene å være laget av løvtre. Det var standardmaterialet inne i baller i lang tid. Det var et par grunner bak bruken inne i kulene, for eksempel den enkle tilgjengeligheten og dens karakteristikk for å bli brukt i en hvilken som helst ønsket form. Produsentene klarte enkelt å lage en ball fra en blokk. Imidlertid er det en ulempe med løvtre at det er ganske glatt som gjør det vanskelig å kontrollere. Så ble innsiden av en bowlingkule skiftet fra løvtre til gummi på begynnelsen av 1900-tallet. Disse gummilagde kulene forble i sporten i mer enn 70 år på rad. Etter så lang varighet kom nytt innermateriale i produksjon som polyester og uretan.

Mange mennesker er så nysgjerrige på å vite hva som er akkurat inne i en bowlingkule. Mens mange bare er interessert i utsiden. Det er viktig å fortelle dere alle at innsiden er ganske forskjellig fra utsiden. Kjernen er vanligvis tyngre enn det ytre skallet. Mange typer baller er asymmetriske fra innsiden, da dette hjelper spillerne med å få komfortable kast med større sannsynlighet for å slå ned alle kjeglene. Disse designene og formene kom til på 90-tallet. Noen kjerner var elliptiske, mens andre ligner lyspærer. Hvert selskap kom med sine unike kreasjoner som elliptisk og lyspæreform inne i kjernene på ballen.

Produksjonsprosessen på en bowlingball

Produksjonsprosessen kan deles videre i flere trinn. Det starter med opprettelsen av den indre kjernen og går utover lag for lag ettersom den inneholder flere lag. Prosessen initialiseres med å helle materiale i en flytende form som harpiks med tunge mineraler. Etter en stund blir blandingen hard slik at den faste blokken kan fjernes i ett stykke.

Ytterligere behandling kan finne sted basert på materiale og design. Noen faste blokker plasseres deretter i beholdere med små bevegelige bergarter som eliminerer unødvendige partikler fra formen. Når renseprosessen er fullført, er de klare til å gå videre til neste trinn i produksjonen.

De faste vektblokkene blir deretter innkapslet i et materiale formet som en kule. Arbeiderne setter blokker en etter en i hver nye form og fyller dem opp med en annen blanding av harpiks. Denne andre fasen gir dette materialet et virkelig bowlingkuleutseende som du kjenner til. På dette punktet inneholder det støpte materialet noen knotter og linjer. For å fjerne disse uønskede knottene og linjene blir ballene ført til en annen maskin som gjør denne jobben..

Ved det tredje laget blir prosessen ført til coverstock, som er det ytre skallet på ballen. Dette ytre skallet er synlig for spillerne og kommer i kontakt med bowlingbanene. Så det trenger ekstra forholdsregler i utviklingen fordi det vil være utsatt for hard bruk.

Derfor er den laget for å være hard nok til å kastes uten å skades. Imidlertid skal skallets hardhet ikke redusere ytelsen til ballen på banen. For dette formål brukes en type plast som kalles uretan og reaktiv harpiks som holder kvaliteten med den nødvendige hardheten. Tykkelsen på dette laget varierer i forskjellige typer bowlingkuler.

I sluttfasen brukes fyllmaterialet til å dekke hullet. Dette har vanligvis en forskjell for enkel identifikasjon fra den andre delen av forsiden. Fingerhullene bores deretter på det tidspunktet. Til slutt maler produsentene kulene med et emblem fra selskapet som gjør dem unike.

Bowlingkuler går også gjennom noen andre maskiner for å sikre størrelsen også. Etter denne verifiseringen er kulene klare til bruk. Dette er en generell ballprosedyre som varierer fra modell til modell.


Kjeglemaskiner (pinsetters) i Bowling

Enten du er en bowlingproff eller en nybegynner, kan det alltid være morsomt og interessant å lære om bowlingmekanikken og komponentene i en bowlinghall. En utrolig viktig og teknisk del av bowlingbaner er bowling-pinsetteren eller kjent som kjeglemaskiner på norsk.

Hva er en bowling- og kjeglemaskin?

Bowling pin-setters er automatiserte mekaniske enheter som brukes i moderne bowlingbaner for å rydde bort nedslåtte kjegler, sette kjegler, og returnere bowlingkuler til bowlingballstativet. Disse maskinene drives av teknikere for å sikre maksimal effektivitet og arbeidshastighet siden bowling har blitt en så hurtig og rask sport gjennom årene.

Den aller første kjeglemaskinen ble patentert til AMF i 1941 av Gottfried Schmidt. Før den tiden var ikke pinsettere automatiserte maskiner, og i stedet kalte enkeltpersoner pin chasers som omorganiserte pinnene og vedlikeholdt dem.

Gjennom årene har bowlingpinsettere blitt en integrert del av bowlingsporten, noe som gjør ting så mye enklere og raskere, og det er derfor de regnes som en fantastisk oppfinnelse innen bowling.

Hvordan fungerer en Bowling Pinsetter?

Alt du kan se er en kjeglemaskin som setter kjeglene og returnerer bowlingkulen, men det skjer mye mer i på baksiden av maskinen. Her er alle hovedkomponentene som spiller inn når pinsetter’en er i arbeid.

Kjegleheis

Den første komponenten i bowlingpinsetteren er kjegleheiseren. Den fungerer på en slik måte at et rullende belte tar alle nedslåtte kjegler og løfter disse opp samt setter hver enkelt kjegle i horisontal posisjon.

Disse spadene er plassert på tappheisen, og som navnet antyder, løfter tappheisen tappene og tar dem til toppen av tappinnstillingsmekanismen. Hver eneste tapp tas opp på en horisontal måte som er avgjørende for riktig plassering og innstilling av selve tappen.

Ballbinge

Ball Pit er også en viktig del av pinsetteren. Vi vet at maskinen er designet for ikke bare å sette opp bowlingkjeglene, men også returnere ballen til bowlingstativet.

Kulegropen stopper først støtet fra bowlingkulen som kommer i full fart, for deretter å plassere ballen på det rullende beltet som sakte beveger ballen mot ballsporet der neste komponent tar over.

Ballakselerator

Ballakseleratoren er en viktig komponent for transport av bowlingkulen tilbake til stativet. Når ballen når ballakseleratoren, skyves den fremover med stor kraft og tar ballen fra bak banen til fronten til ballstativet ved hjelp av ballbanestien.

Distributør

Distributøren er hva kjeglene møtes når de sendes videre fra kjegleheisen. De bringes først i vertikal posisjon i en holder med bunnen nede.

Pinnene settes deretter i et stativ til kjegleplassen er fri, og deretter faller pinnen horisontalt inn i det tomme rommet, slik at den kan brukes til å erstatte de nedslåtte kjeglene.

Dekkebord

Den viktigste delen av en pinsetter er dekkbordet. Det er ansvarlig for ikke bare å sette kjeglene, men også å kontrollere om det er noen av kjeglene som må byttes ut. Det er kjegledetektorer på tuppen av dekketabellene.

Hvis det ikke er noen kjegler, roterer dekningsbordet kjeglene i en vertikal posisjon og plasserer dem perfekt symmetrisk tilbake.

Feiemaskin

Feieren er også en spesielt viktig del av pin-setting-prosessen. Den kommer ned når et kast er fullført, slik at ingen kjegler ligger igjen og blir en hindring.

For det andre feier feieren noen av de nedslåtte kjeglene av banen før dekkbordet setter kjeglene på plass. Dette er avgjørende for å forsikre deg om at det ikke ligger noen nedslåtte kjegler på banegulvet.

Motorer

Det er tre motorer som fungerer i kjeglemaskinen for å drive alle komponentene effektivt. Frontmotoren betjener heisen, fordeleren og rullebåndet. Den midtre motoren driver feiemaskinen, mens bakmotoren hjelper dekkbordet til å fungere skikkelig.

Verdens første bowling pinsetter (kjeglemaskin)

Hvor mange kalorier forbrenner man ved å bowle?

Bowling er en av de mest elskede og populære idrettene rundt om i verden. Ikke bare hjelper det deg å utvikle utrolig fokus og multifunksjonsevne, men det holder deg også sunn og forbrenner kalorier. Mennesker i alle aldre kan nyte denne sporten og praktisere den når de vil.

Du lurer kanskje på, hvor mange kalorier man brenner i en omgang bowling? Vel, det er nettopp det jeg er her for å fortelle deg.

I denne artikkelen skal jeg snakke om bowling og den vanlige misforståelsen rundt den. Jeg vil forklare hvor mange kalorier du kan forbrenne mens du bowler, og hvordan bowling er gunstig for din fysiske og mentale helse.

Vanlig misforståelse om bowling

En utbredt misforståelse om bowling, fra folk som tilhører andre idretter, eller til og med bowlere selv, er at bowling ikke er en anstrengende sport og ikke krever noen bevegelse.

Folk tror at du enkelt kan bowle uten å bevege deg rundt, noe som ikke er noe du kan gjøre med andre idretter som basketball, tennis og fotball.

Av en eller annen grunn har denne rare misforståelsen beveget seg fra generasjon til generasjon, og nå tror folk at bowling er en sport som ikke krever bevegelse. Vel, det er ikke engang nesten tilfelle med bowling.

Bowling er en fysisk anstrengende sport som krever mye muskelaktivitet og bevegelse for å bli spilt. Fra armene til fingrene, føttene, bena og hele kroppen er i en kontinuerlig bevegelse mens man kaster ballen, og en bowler må kaste ballen 20 ganger i et enkelt spill uten strike eller spare.

Hvor mange kalorier forbrenner man i bowling?

Hvor mange kalorier forbrenner du bowling

Nå som du vet at bowling er en god treningssport som du ikke bare kan bruke for moro skyld, men også for å gå ned i vekt, lure du kanskje på hvor mange kalorier du kan forbrenne i bowling? La oss ta en titt på hva du trenger å vite om antall kalorier du vil forbrenne mens du bowler.

Det avhenger av antall minutter du har spilt, Metabolic Equivalent Task-verdien til bowlingaktiviteten og vekten din i kilo. Ifølge Healthline går formelen omtrent slik:

Kalorier per minutt = (MET x Din vekt i KG x 3.5) / 200

MET for en person i hvile er 1. Den typiske MET for bowling i en bowlinghall kan være rundt 3,5-3,9. Bruk disse verdiene sammen med din kroppsvekt, og du har fått et cirka antall kalorier du vil forbrenne per minutt.

Vanligvis antar medisinske fagpersoner at du kan forbrenne fra 150 kalorier til og med 300 eller mer på en time, avhengig av vekten din og hvor raskt du bowler.

Helsemessige fordeler av bowling

På dette punktet lurer du kanskje på hva slags psykiske og helsemessige fordeler man har ved bowling? Her har vi samlet noen av fordelene som bowling gir bowlere, og laget en liste over fordelene bowling gir, både fysisk og mental.

Styrking av musklene

På grunn av den kontinuerlige anstrengende bevegelsen til musklene og ballens vekt kan du øke muskelstyrken. Dette kan gjøre deg sunnere, så vel som fit i hele kroppen.

Økt fokus

Når det gjelder koordinering av hånd-øye sammen med perfekt sikting og rent fokus som bowling krever av spillerne, er det mye av det som trengs for å bli dyktig i bowling. Det er derfor bowling hjelper til med å øke fokuset til en spiller.

Forbrenning av kalorier og vekttap

Vi vet at bowling hjelper til med å øke en spillers metabolske aktivitet, og dermed føre til at kalorier blir brent. Og kaloriforbrenning sammen med svette kan føre til vekttap, slik at du kan holde deg i form og sunn.

Redusert helserisiko

Hvis du bowler regelmessig, kan risikoen for medisinske tilstander reduseres. Årsaken til dette er at du beveger deg regelmessig og setter kroppen din gjennom bevegelse; Dette kan beskytte deg mot fedme og andre problemer.

Lindre stress

Hvis du er noen som elsker å bowle, kan bowling også være utrolig mentalt beroligende. Hver gang du spiller spillet, frigjøres det dopamin i hjernen din, som kan ta bort stress og angst, og gir kan gi deg ro.

Mestringsevne

Bowling er en veldig fantastisk sport når det gjelder mestring. Det kan være vanskelig å mestre, men for det første kan det være ganske enkelt å lære. I tillegg kan den spilles i alle aldre, så den regnes som en morsom sport for alle mennesker i forskjellige aldersgrupper.

Multifunksjonsevne

Bowling krever at du kombinerer fokus, armbevegelse, håndbevegelse og evnen til å sikte perfekt. Dette betyr at man blir nødt til å bruke mange forskjellige motorfunksjoner samtidig. Bowling øker derfor hjernens multifunksjonsevne.

Bedre utholdenhet

Siden det er to skudd i hver rute i vanlig bowling og det er ti ruter totalt, kan du forvente å få et utholdenhetsløft fra å spille spillet også. Du vil kunne være i stand til å utføre anstrengende aktiviteter over lengre tid.

Sosialisering

Bowling er en sport med over 100 millioner spillere og tilhengere over hele verden. Hvis du tenker å sosialisere med mennesker og få nye venner, kan du bruke bowling som din primære sosialiseringskilde og gå til din nærmeste bowlinghall for å starte noen gode vennskap med andre mennesker som elsker bowling.


Handikap i bowling

I løpet av noen tiår har bowling blitt en veldig populær og stadig skiftende sport. Av denne grunn har du kanskje ikke visst om handicapregelen i dette spillet om du er nybegynner eller profesjonell bowler. Bare noen få mennesker er klar over denne regelen, men det er uansett viktig å lære den.

Du lurer kanskje på, hva er er handicap i bowling?

I denne delen vil jeg fortelle hva handicap er, hvordan det fungerer i bowling, hvordan handicappoeng beregnes, og noen få fakta og tall knyttet til handicapregelen.

Hva er handicap i bowling?

Handikap, som navnet antyder, er en regel opprettet av United States Bowling Congress i det 20. århundre som gir muligheter for turnering og ligakonkurranse til bowlere som har forskjellige ferdigheter og teknikker for bowling.

To personer som ikke har samme ferdighetsnivå, vil ikke spille et rettferdig spill mens de har det gøy. Det er derfor denne regelen brukes i noen offisielle spill.

Det er mange negative meninger angående denne regelen. Imidlertid gir det nybegynnere en sjanse til å finpusse ferdighetene sine mens det gir profesjonelle litt utfordring for å forbedre deres allerede utrolige spillestil.

Det faktum at over 70 av 100 seriekamper registrert av United States Bowling Congress (USBC) ble vunnet av lagene med bedre gjennomsnitt og mindre handicapresultat. Så det er ingen urettferdig behandling i handicap bowlingregelen.

Hvordan fungerer handikap i bowling?

Turneringer, amatør- og profesjonelle ligaer og til og med vennskapsspill bruker handicapregelen. Du lurer kanskje på hvordan det fungerer? La oss ta en titt på handikap i bowling.

Ved å bruke handicapregelen gis nybegynnere og amatørspillere en god fordel ved å få en handicappoengsum. Denne poengsummen genereres ved å trekke gjennomsnittlig poengsum fra grunnpoengsummen turneringen bruker og multiplisere med handicapprosenten.

Denne handicappoengene legges til gjennomsnittlig poengsum for bowler, som regnes som deres totale poengsum. Dette hjelper dem å oppnå en bedre poengsum og en bedre sjanse til å vinne.

Imidlertid ikke forvent at du vil vinne hvis du velger spillere med høyere handicappoeng i laget ditt. Slik fungerer det ikke. Handikaplag har ikke noen overdreven fordel over andre lag. Trikset er å velge spillerne med høyest bowlinggjennomsnitt fordi deres ferdigheter øker dine vinnersjanser.

Hele formålet med denne regelen er å gjøre spillet bowling konkurransedyktig og morsomt for spillerne ved å gi alle et utjevningsverktøy i form av et handicap.

Beregning av handikap i bowling

Hvis du tenker å delta i en bowlingturnering med handicap, bør du vite hvordan du skal beregne og regne ut ditt personlige og teamets handicap bowling score for å få en skikkelig ide om vinnersituasjonen.

Å finne et handicapresultat i bowling kan virke vanskelig, men det er bare en formel og krever grunnleggende poengkunnskap. Her er hvordan du kan beregne handicappoeng og hvordan det utgjør i en turnering.

Basispoeng

Først og fremst tar arrangøren, hallen eller komiteen som holder handikappturneringen grunnpoengene. Basisscore vil til slutt avgjøre handicappoengene til alle nybegynnere og mindre dyktige bowlingindivider.

Basispoengene er hentet fra gjennomsnittet av den beste spilleren i turneringen eller bowlinghallen. Dette hjelper komiteen med å sette en grense. For eksempel, hvis den beste bowlerens gjennomsnitt er 210, vil basispoengene bli tatt som 210, og ytterligere beregninger vil skje i henhold til grunnpoengsummen.

Finn gjennomsnittet av tidligere spill

I det neste trinnet, vil arrangøren for turneringen eller bowlinghallen ta alle spillene du spilte den siste sesongen og finne gjennomsnittet. Dette er viktig hvis du ønsker å kvalifisere deg for et handicapfordel.

Anta at du har spilt 6 kamper i forrige sesong, så vil summen av alle kamper delt på 6 være den gjennomsnittlige bowlingpoengsummen for deg. Hvis du vil ha handicapfordelen, må poengsummen din være lavere enn gjennomsnittet av turneringens beste bowler.

Trekk fra basispoeng

Vi er nesten der nå. Når grunnpoeng og gjennomsnitt er funnet ut, vil neste beregning være en subtraksjon. Gjennomsnittet av de enkelte spillerne trekkes fra den totale basispoengsummen, og du sitter igjen med en sum av tall.

Husk; dette er ikke handicappoengene. Uten å bruke det neste trinnet, vil du ikke kunne få en skikkelig fordel for handicap for turneringen du deltar i.

Bruke handicapprosent

Et betydelig del er handicapprosenten. Ulike arrangører, turneringer og ligaer bestemmer eksakt prosentandel, men det er for det meste enten 100% eller over 70%.

Denne prosentandelen av poengsummen du fikk igjen i forrige trinn, regnes som handicappoengene til en spiller. For eksempel, hvis grunnpoengene var 210 og ditt forrige gjennomsnitt var 170, hvis prosentandelen er 100%, vil du sitte igjen med et handicap på 40 poeng per kamp.
Hvis prosentandelen er 90, vil du ha et handikap på 40 × 0,9 = 36 poeng.

Legge til handikap

Ta utgangspunkt i poengsummen din før noe handicap blir lagt til. I et normalt spill er den totale poengsummen din totale score. Men hvis du spiller en individuell eller handicaplagsturnering, vil total poengsum være din poengsummen din pluss din handicap poengsum som utgjør din totale score..

La oss si at din poengsum i et spill er 170, og bowlinghandikappet var 40 for deg. Da vil din totale poengsum i spillet være 170 + 40, som tilsvarer 210, noe som utjevner en del i forhold til profesjonelle spillere.

Fordelen med handicap i bowling

På dette punktet lurer du kanskje på, hva er den virkelige fordelen med handicap i bowling? Handikapregelen gjør en urettferdig fordel og mer en utjevning for folk som bare er der for å nyte spillet og ha en konkurransedyktig tid.

Normalt vil nybegynnere nesten ikke ha noen sjanse til å overgå profesjonelle bowlingspilllere. Derfor ville det være færre tilfeller der nybegynnere kunne spille med proffene, og de profesjonelle ville ikke få mye konkurranse.

Men på grunn av handicapregelen, ville nybegynnere ha bedre sjanse til å vinne. Derimot vil flere profesjonelle bli oppfordret til å spille med nyere spillere.

Høyeste handikap i bowling

Nå, hvis du lurer, er det en en mulighet at et bowlingspill kan ha et handicap som gjør at du kan score 300? Vel, teknisk sett, ja. Det er mulig og har skjedd tidligere.

La oss si at grunnpoengsummen var 270 i en turnering, og at du endte med å score 230 i spillet mens handikappet var rundt 70 på grunn av hvor bra du spilte spillet. I så fall vil den totale poengsummen din være nøyaktig 300 i henhold til reglene.

Men la oss være realistisk her. Arrangører og bowlinghaller vil ikke ha det. De vil ha det jevnt for spillere og ikke gi en helt overveldende fordel til noen. Det er derfor de fleste turneringer og handicap-ligaer stopper det høyeste basisgjennomsnittet på 220. Hvis noen har bedre poengsum, blir det ignorert.

De fleste ligaer vil ikke gi bowlere med et gjennomsnitt over 220 et handicap, så teknisk sett vil det høyest mulige handicap en bowler kunne motta være en basert på et gjennomsnitt på 219 eller under.


Feil i bowling?

Hvis du er en nybegynner eller en som er interessert i å starte bowling, er det viktig å forstå de grunnleggende reglene og viktigst av alt. Hvis du ikke kjenner disse reglene, vil du enkelt begå en feil og miste poeng. Derfor vil vi diskutere noen få spilleregler her som vil hjelpe deg å forstå hva en feil i bowling er.

Hva er en feil (foul)?

Hvert spill har det, og hver spiller må overholde reglene og unngå feil. En feil er en ulovlig aktivitet eller en tilsidesettelse av spillereglene. For det meste resulterer det i noe straff eller en poengsum på null.

Det er det grunnleggende ansvaret for en spiller å sørge for at de overholder profesjonelle spilleregler hvis de vil unngå å begå en feil. En god spiller forstår og overholder spillereglene.

Spesielt i bowling er feilene åpenbare, så alle som begår disse feilene er enten en nybegynner eller noen som glemmer seg bort.

Typer av feil i bowling

Bowling er et rett frem spill med liten feilmargin, men det er fortsatt sjanser for at du kan bryte reglene uten å vite det og begå en feil. Her er 3 av de største bowlingfeilene du kan begå i et uformelt eller profesjonelt spill:

Overtrampslinjen

Den mest populære og viktigste feilen du bør vite om og helt sikkert unngå, er å tråkke på eller over overtramsplinjen (foul line). Dette er en av de grunnleggende reglene for bowling.

En spiller skal kaste bowlingkulen bak overtrampslinjen. Overtrampslinjen er 15 meter unna innflygingspunktene, mens det er en avstand på 60 fot mellom overtrampslinjen og den første kjeglen.

Hvis spilleren feilaktig krysser overtrampslinjen, eller en hvilken som helst del av bowlerens kropp berører eller omgir overtrampslinjen mens ballen fremdeles er i deres besittelse, betraktes det aktuelle skuddet som en feil.

I dette tilfellet vil spilleren tildeles null poeng uansett hvor mange kjegler som er slått i det kastet, men bare det kastet. Hvis det er det første kastet i ruten, kan spilleren score i det andre kastet.; Hvis man i det andre skuddet slår ned alle kjeglene så blir det regnet som en spare.

Overtrampslinje (foul line) - med sensor
Overtrampslinje (foul line) – med sensor

Renneball

En annen type feil som kan oppstå uansett om du er nybegynner eller profesjonell er «å kaste i renna». Dette skyldes mer feilvurdering av kastet, men kan være på grunn av mangel på dyktighet.

En renneball oppstår når du kaster bowlingkulen, men den sporer fra banen og ut i renna. I tilfelle en renneball blir poengsummen for det skuddet ansett som null.

En annen variant av en renneball er ulovlig nedslåing av kjegler. I dette tilfellet kan ballen gå ned i renna på siden av banen og deretter hoppe opp igjen slå ned noen kjegler. Siden dette også er en feil, blir ikke de nedslåtte kjeglene tatt i betraktning, og den totale poengsummen for spilleren i det skuddet er null.

Tidsstraff

Tidsstraff er en type som er mindre vanlig og mer observert bare i liga- eller turneringskampene, og ikke når du spiller med venner og familie.

En tidsstraff inntreffer når en viss gitt tid har gått, og spilleren ikke har tatt sitt kast eller har vært fraværende fra hallen. Under normale omstendigheter anses kastets poengsum eller, mer sannsynlig, ruten som null.

I noen tilfeller blir imidlertid spillerens gjennomsnittlige poengsum fratatt for den ruten, minus 10.


Cosmic bowling

Bowling blir mer populært dag for dag. Mange forskjellige utrolig elskede varianter av sporten har funnet veien til underholdningssentre og bowlingbaner. En av de mest populære og vellykkede formene for moderne bowling er cosmic (kosmisk) bowling også kalt disko bowling. Det er ikke mange som er klar over denne typen bowling.

Du lurer kanskje på hva kosmisk bowling er, og hvordan fungerer det?

I denne delen skal jeg fortelle litt om cosmic bowling og hvordan den fungerer.

Hva menes med cosmic bowling?

Bowling regnes som en profesjonell sport som hovedsakelig er ment for spillere som liker spillet eller ønsker å nærme seg en skikkelig profesjonell karriere i det. I alt dette tapte den morsomme verdien av venner og familier i bowling.

Cosmic bowling

Derfor kom bowlingsentre i Amerika med en utrolig ide om å krydre ting og gjøre bowling morsom og spennende. Begrepet cosmic bowling betyr et spill bowling med et kosmisk miljø med flerfargede lys, neonpærer, black-light og mange andre tilleggsfasiliteter.

Kosmisk bowling gjør den kjedelige belysningen i en bowlinghall til en fantastisk ryddig og morsom belysningsinnstilling for profesjonelle og uformelle spillere som ønsker å ha et morsomt bowlingspill med sine venner og kjære.

Hvordan fungerer cosmic bowling?

Cosmic bowling er ikke annerledes når det gjelder regler eller poengberegning. Alt handler om miljø, stemning og totalopplevelse av spillet som er annerledes. Du lurer kanskje på hvordan kosmisk bowling fungerer? Vel, det er mange elementer som gjør kosmisk bowling forskjellig i forhold til vanlig bowling.

Det første er belysningen. De enkle hvite lysene blir erstattet av black-light, neonlys, dansende flimrende lys og andre groovy fargerike lysalternativer for å gjøre den generelle stemningen morsom og spennende.

Noen bowlingbaner bruker også tåkemaskiner for å gjøre hallen tåkete og mystisk. Denne effekten hjelper atmosfæren til å nå en kosmisk tåke som øker den generelle kosmiske bowlingopplevelsen.

Morsom og spennende musikk som blir boostet ut av høyttalerne som er plassert inne i bowlinghallen er også et must. For å gjøre miljøet dansevennlig og groovy er også god musikk inkludert.

Dette, sammen med fantastiske matalternativer, glødende baner og andre morsomme aktiviteter og spill, er også tilgjengelig i bowlingbaner som tilbyr kosmiske bowlingalternativer på grunn av hvor familievennlig og underholdende den generelle kosmiske bowlingopplevelsen er ment å være.

Når starter cosmic bowling?

Interessert i å gå på en morsom og hyggelig kosmisk bowlingaktivitet med venner og familie til nærmeste bowlinghall?

Cosmic bowling er et nattlysbasert spill med glødende neonlys og lysrør. Cosmic bowling er noe som oftest skjer på kvelden og i helgene. Mange bowlingbaner starter cosmic bowling fra kl. 18 og utover til midnatt.

Hva skal du ha på på cosmic bowling?

Hvis du tenker å ha det gøy og se bra ut samtidig i bowlinghallen mens du spiller et slag cosmic bowling, må du ha riktig antrekk for det kosmiske bowlingmiljøet.

Forsikre deg om at du har på deg noe som er lyst i fargen og skiller seg ut når «black-light»-lysene og spotlightene er rett oppå deg. Ikke bruk mørke farger hvis du ønsker å «bli sett».

Et annet godt valg for deg kan ha på deg en fluorescerende t-skjorte. Disse t-skjortene lyser opp i mørket og ser superkule ut når du er i det koselige og mystiske miljøet til en kosmisk bowlinghall.


Er bowling en olympisk sport?

Bowling i OL

Du lurer kanskje på, er bowling en olympisk sport? Vel, det er nettopp det jeg er her for å fortelle deg.

Bowling er en av de mest populære idrettene globalt, og har mange fans og entusiaster som elsker å spille og se deres favoritt bowlere slå ned kjegler og få strike. Imidlertid er det ikke med i den største internasjonale sportsbegivenheten kjent som de olympiske lekene.

I denne delen vil jeg snakke om bowlingens inkludering i verdensidrettsturneringer, hvorfor bowling ikke er en offisiell olympisk sport, og årsakene til at jeg mener at bowling burde være en olympisk gren.

Bowling i verdensturneringer

Anta at du tror at bowling aldri har vært en del av de internasjonale Olympiske leken. Slik er det ikke. I sommer-OL i 1988 ble bowling ble arrangert som en demonstrasjonssport. Det ble omtalt i mange andre internasjonale verdenssportturneringer også. La oss se på inkluderingen av bowling i verdensturneringer gjennom årene.

Bowling i Paralympics

Selv om Bowling ikke lenger er ansett som en populær sport i OL, har Bowling alltid spilt en ekstraordinær rolle i Special Olympics kjent som Paralympics.

Spillet har vært inkludert i Paralympics siden slutten av det 20. århundre og er fortsatt en viktig inkludering i turneringen. Spesielle bowlingbaner ble tidligere brukt til spillet i turneringen for å lette de utrolig profesjonelle spillerne.

Bowling i Samveldelekene (Commonwealth Games)

Hvis du lurer på om bowling fortsatt er en populær sport i samveldelekene, er det dessverre ikke sant. Bowling var imidlertid en nødvendig inkludering i turneringen gjennom mesteparten av 1990-tallet.

Sist bowling var en del av Commonwealth Games var 1998. Commonwealth bowlingmesterskap ble avholdt etter det, men sporten ble ikke inkludert i Commonwealth-lekene igjen.

Hvorfor er ikke bowling en olympisk sport?

Selv for de olympiske leker i 2020 ble bowling ansett som et valg av gren som skulle legges OL rundt 2013; Imidlertid bestemte den internasjonale olympiske komiteen i 2015 å fjerne ideen om å inkludere bowling i OL 2020, som skal holdes i 2021, og den har til og med blitt ekskludert fra OL i 2024. Men hvorfor er det? Det lurer du kanskje på.

I følge Den internasjonale olympiske komité krever bowlingutstyr og baner mange pengemessige ressurser, noe som ikke er lett for underutviklede land å bruke for å tilby riktige treningsfasiliteter til sine unge og interesserte bowlerspillere.

Selv om dette er kontroversielt, regnes dette resonnementet som den viktigste logikken bak bowling fra de internasjonale Olympiske lekene. I tillegg, hjerteskjærende som det er, er det ikke mye bowlingentusiaster som kan gjøre med det. Derfor er det måten å gjøre opprør på å finne måter å heve stemmen vår og få dem hørt på.

Hvorfor bowling burde være en olympisk sport

Det er mange grunner til at vi bowlingentusiaster mener at ti-pin bowling skal være en olympisk sport. Her er noen av de viktigste årsakene til at bowling skal inkluderes i det neste OL som kommer.

Millioner av spillere

Den første og viktigste grunnen til at noen spill er med i OL er populariteten til publikum. Hockey, bryting, tennis og mange andre spill er omtalt i de internasjonale OL på grunn av hvor berømte de er og hvor mange mennesker som er investert i dem.

Vel, bowling har mer enn 100 millioner følgere over hele verden, og jeg tror det er mer enn nok for at det skal være en lønnsom inkludering i det internasjonale sportsarrangementet, og 100 millioner mennesker følger og elsker sporten av en grunn.

Hundretusen-vis av bowlingbaner

Det anses at over 250 tusen bowlingbaner og hundre-tusenvis av bowlingbaner opererer over hele verden. Spesielt i USA-regionen og regionen Europa er bowling spesielt populært.

Sporten kan sikkert TV-sendes mer i underutviklede land, men ved å tilby bowling en plattform på olympisk nivå, er det bare folk som kommer til å legge merke til spillet og lære å spille og elske det.

Kort tidskrav

Mange spill som er utrolig populære over hele verden, er ikke inkludert i OL og av en gyldig grunn – de krever mye tid. Lengre spill vil skade den sofistikerte og enkle tidsrammen til De internasjonale lekene.

Ikke desto mindre er bowling en sport som tar veldig kort tid, og som tar mindre enn en time å fullføre. I tillegg er det så mange bowlingvarianter at alle som passer for det olympiske nivået kan adopteres og vises i det internasjonale arrangementet.

Konkurranse

Konkurranse og profesjonalitet er viktig i alle idretter rundt om i verden. Hvis spillerne ikke er dyktige og kampene ikke er interessante, ville det ikke være noen grunn for dem å bli plassert i et like utrolig arrangement som de Olympiske lekene.

Bowling er en slik ferdighetskrevende og teknisk sport at profesjonelle er utrolig flinke til å spille den. Det er derfor det er mye konkurranse i sporten, og hvorfor det er perfekt å være med i OL.

Om bowling er en olympisk sport – Oppsummering

Bowling er ikke en olympisk sport, men i fremtiden er det sjanser for at den kan vises i sportsturneringer internasjonalt. Vi, som bowlingentusiaster, trenger å få stemmen til å bli hørt og trenger å fortsette å øve for å bli profesjonelle.

Vi må også få flere bowlingbaner etablert i underutviklede land og steder der bowling ikke er veldig kjent, slik at flere kan lære å elske spillet.

Med den nylige utviklingen innen sporten og populariteten blir bowling lagt merke til igjen, så vi bør håpe på det beste og gjør oss klar for bowling som kan bli omtalt i disse store begivenhetene.


DuckPin Bowling

DuckPin Bowling

Du lurer kanskje på, hva Duckpin bowling er, hvordan det fungerer og hvorfor Duckpin bowling er en så utrolig sport?

I denne artikkelen skal jeg snakke om Duckpin bowling, sportens historie, reglene for å spille spillet og alt i mellom. Jeg skal også kort snakke om noen av de beste verdensrekordene i Duckpin bowling, så du forstår omfanget av denne sporten.

Hva er Duckpin Bowling?

Duckpin bowling er en variant av konvensjonell bowling som for det meste spilles på østkysten av USA. Samlet sett er det ekstremt lik ti-pin bowling, men det er noen forskjeller sammen med små formfaktorer for utstyret som brukes i bowling.

Hensikten med duckpin bowling er å score maksimale poeng i færreste forsøk på duckpin baller som blir kastet på kjeglene. Personen med flest poeng på slutten av spillet regnes som vinneren.

Selv om det kanskje ikke er så populært som ti-pin eller vanlig bowling, er det ekstremt vanskelig, og det er derfor de fleste velger å spille bowling i ti-pin i stedet for bowling.

Imidlertid, der den eksisterer, er den en ganske populær sport og kan bli funnet ekstremt viktig for den amerikanske arven og er ganske kjent i den østlige delen av USA.

I sammenligning med andre populære idretter er duckpin bowling en nisjesport. Den er vanskelig, men folk som har læret å spille det, synes det er veldig morsomt.

Historien om Duckpin Bowling

Historien om Duckpin Bowling er sterkt omdiskutert over hele internett. Ifølge en populær tro ble spillet startet av to fremtidige Hall of Fame’ers John McGraw og Wilbert Robinson for Baseball-teamet Baltimore Orioles rundt 1900-tallet i en bowling- og biljardhall.

I andre siteringer har duckpin bowling eksistert siden slutten av 1800-tallet, og ifølge forskning kan sportens historie spores tilbake til 1890-årene i byene Boston og Lowell, i Massachusetts USA.

Alle disse artiklene, trådene og bøkene om duckpin bowlingens historie peker på ett faktum. Sporten har eksistert ganske lenge. Og i løpet av denne tiden har sporten vært liten. Dette betyr at det har vært i sin autentiske form for en stor del av historien.

Derfor er duckpin bowling ikke så kjent som andre idretter siden den ikke har blitt modernisert for å passe spillestilen til mennesker over hele verden.

Duckpin Bowling vs. Ten-pin Bowling

Er du nysgjerrig på forskjellene mellom banene og utstyret som brukes i vanlig bowling og i duckpin bowling? Vel, la oss ta en titt på alle forskjellene mellom når det gjelder utstyr, dimensjoner og mye mer.

Bowlingballer

Du er kanskje kjent med de store bowlingkulene med med hull i. Imidlertid er disse bare begrenset til bowling med ti pin. Den største forskjellen mellom de to kommer i typen bowlingkule som brukes i spillene.

Hva de er laget av

I duckpin bowling er bowlingkulene laget av gummi eller syntetisk materiale som gjør at de kan være mye lettere i vekt sammenlignet med den større, tyngre og lettere å manøvrere ball i ti-pin bowling.

Mangel på hull

En annen signifikant forskjell når det gjelder Duckpin bowlingkuler er mangelen på trefingerhull. I konvensjonell bowling setter du tre fingre i ballen, mens i duckpin bowling er det ingen hull, til å begynne med. Derfor må du holde ballen i hånden og kaste den i stedet for å lede den til å slå ned alle kjeglene.

Dimensjoner på Duckpin bowlingballer

Som nevnt så er Duckpin-ballene mindre og lettere, men hvor mye mye nøyaktig?
Duckpin bowlingkuler er regulert til å være fra mellom 12 cm og 13 cm (4,75 til 5 inches) i diameter og veier fra 1,6 kg til 1,8 kg (3,5 til 4 pounds), som er mye mindre (ca. 60%) i forhold til anlige bowlingkuler, men litt større enn ballene som brukes i CandlePin Bowling.

Bowlingbaner

Banen der du skal rulle bowlingkulen din for å slå ned DuckPin-kjeglene er ganske lik når det gjelder materiale. Banen er laget av tre og syntetisk materiale, lagdelt med olje for å gjøre overflaten glatt og friksjonen mellom kulen og overflaten mindre.

Dimensjonene er også ganske like i sammenligning. Med en 41-tommers bredde og 60-fots lengde fra foul line, er det ikke mye du kommer til å se i forskjellen mellom de to banene.

Seksjonene fra tilnærmingspunktene til pilspissene og alt i mellom er på samme måte plassert med 15 feet (4,57 m) før foul line og 15 feet etter foul line .

Rennestørrelse

Den viktigste signifikante forskjellen mellom DuckPin bowling og vanlig 10-kjeglers bowling er størrelsen på bomrennene. De er mye smalere for DuckPin bowling på grunn av at kulene er mindre i størrelse. For å fange feilkast er bomrennene mindre, noe som gjør det lettere å fjerne kulene.

Kjegler

Bowlingkjeglene som brukes i Duckpin bowling er mye mer forskjellige enn de gjennomsnittlige bowlingkjeglene. Vi vet at ti-pins bowlingkjegler er laget av syntetisk materiale og er rundt 15 tommer høye og tunge.

Kjeglene i Duckpin bowling er mindre og tynnere i sammenligning. De er stort sett 9-9,5 tommer høye og 4 tommer brede i diameter.

Bowlingkjeglene er plassert på samme måte som ti-kjegler bowlingpinnestrukturen. Kjeglene er plassert i en likesidig trekantet form hvor hver pinne får et bestemt tall.

Det som virkelig gjør duckpin bowlingopplevelsen vanskeligere i forhold til ti-pin bowling er den lille formfaktoren til kjeglene. Det er vanskelig å komme til dem alle på ett kast, og det er derfor poeng i Duckpin bowling er vanligvis mindre score totalt sammenlignet med vanlig bowling score.

Hvordan spille DuckPin Bowling?

Nå som du har lært alt om banene og utstyret til bowling, må du lære å spille spillet. Hvis du er kjent med vanlig bowling med ti kjegler så er mekanikken for scoring ganske lik. Uansett så gir meg en kort innføring i reglene og poengmekanikken for spillet.

Spilleregler

Her er de grunnleggende reglene du bør kjenne til for å spille Duckpin Bowling. Reglene er ganske like som vanlig bowling. Bowleren må slå ned alle kjeglene på færrest mulig kast. Samtidig må bowleren unngå kontakt med «foul line» fordi det vil føre til at kastet ikke blir gyldig.

Hvert spill går over 10 ruter, og hver rute blir betraktet som en runde. Til forskjell fra vanlig bowling så tillater Duckpin bowling tre skudd per rute.

Etter den 10. ruten blir den totale poengsummen for spillerne bli sammenlignet, og spilleren med flest poeng på færrest antall kast i vinne kampen.

«Deadwood», dvs de nedslåtte kjeglene som ligger i banen, må ryddes etter hvert av kastene i hver rute for å unngå feilkast og sikre fair play for spilleren.

Hvordan regne poeng i Duckpin bowling

Duckpin bowling er et ganske enkelt spill når det gjelder utregning av poeng. Vi vet at det er 10 ruter, og hver rute har 3 individuelle kast, men hvordan fungerer poengsummen? La oss ta en titt på poengmekanikken til duckpin bowling.

Scorer en strike

Hvis du får en strike på den første ballen i ruten, skal du få to kast pluss de 10 poengene du fikk av striken for din første rute. De kumulative poengene for de tre skuddene, inkludert strike’en, blir betraktet som poengsummen for din første rute. Hvis du får strike i alle rutene, vil du oppnå maksimal poengsum i duckpin bowling som er 300.

En Spare

Hvis du ikke klarer å få strike, og du slår ned alle de resterende kjeglene på det andre kastet, får du ett ekstra. Dette betyr at den spesielle ruten du spiller vil bli scoret med 10 pluss poengsummen for ditt neste kast.

Håndtering av «Open Frame»

Hvis du ikke klarer å få strike eller spare, eller hvis du ikke klarer å ta ut alle de resterende kjeglene på det tredje kastet i ruten, får du det som heter «open frame». I denne situasjonen skal du få ett poeng for hver enkelt kjegle som du slo ned. Dette vil si at hvis du for eksempel kaster i renna på alle tre kast, så får du 0 poeng for den ruten.

Verdensrekorder i Duckpin Bowling

Duckpin bowling er en tradisjonelt vanskelig variant av bowling. Det er derfor folk har prøvd, og laget flere utrolige rekorder for å få navnene deres inn i historien. La oss ta en titt på noen av de beste verdensrekordene innen duckpin bowling, slik at du kan få en ide om de utrolige bowlingferdighetene til profesjonelle.

Perfekt spill – Verdensrekord

Den høyeste poengsummen i et profesjonelt duckpin bowling-spill er 279. Imidlertid scoret et barn på 8 år ved navn Max Kubiak 12 påfølgende streik i Wauwatosa, Wisconsin og klarte dermed et perfekt spill, noe som er en milepæl i sporten duckpin bowling, og som er en utrolig fantastisk og definitivt verdensrekord.

Flest Duckpin strikes på ett miutt

I 2014 oppnådde en kanadier ved navn Francis Levine-Croteau verdensrekorden for de fleste Duckpin-strikes på ett minutt. Han scoret 14 strikes i løpet av ett minutt, noe som virker nesten umulig. Og det er en så fantastisk bragd å klare.

Flest Duckpin-kjegler slått ned på en time

I 2014 slo den samme profesjonelle spilleren, Francis Levine-Croteau, ned over 4718 duckpin bowling kjegler i løpet av bare en time i byen Sainte-Julie, Quebec, Canada for å oppnå verdensrekorden for fleste duckpins i løpet av en enkelt time. Denne bragden er eksepsjonell for sporten.

Flest Duckpin-kjegler slått ned på en time

CandlePin Bowling

Hvis du er en bowlingentusiast, vil det å lære om forskjellige varianter av sporten være utrolig gunstig for din kunnskap, og vil hjelpe deg å bli bedre i sporten. En ekstremt populær variant av bowling er ingen ringere enn CandlePin bowling. Det er populært form for bowling, men det er ikke mange som kjenner til den.

Candle Pin Bowling

Du lurer kanskje på hva CandlePin bowling er og hvordan man spiller den?

I denne delen av artikkelen skal jeg fortelle om sportens historie, hvordan du spiller den, hva reglene er og alt i mellom.
Jeg skal også snakke om populariteten og profesjonelle rekorder av sporten samt fortelle deg hvor godt elsket den er i de forskjellige regioner.

Hva er CandlePin Bowling?

Candlepin Bowling, som er en variant vanlig bowling, spilles for det meste i den kanadiske maritime regionen Nova Scotia, New Brunswick og Prince Edward Island sammen med New England-regionen i USA.

Spillet fungerer som tradisjonell bowling hvor man ruller en bowlingkule for å slå ned kjegler kalt CandlePins. Personen med flest poeng vinner på slutten av spillet.

Candlepin Bowling er en veldig nisjevariasjon av sporten, siden den mest spilte versjonen er bowling med ti kjegler. Det er en mye vanskeligere og strategisk annerledes sport enn vanlig bowling, og det er derfor folk der den stammer fra, elsker sporten så mye.

Det er faktisk mer lik duckpin bowling når det gjelder regler enn vanlig bowling, men når det gjelder navnet på variasjonen, er det kjent som candlepin bowling på grunn av de lange smale kjeglene som ligner på stearinlys (candlepin).

Det spilles både profesjonelt og uformelt, og du kommer til å se mange bowlingsentre og underholdningssoner i Canada og USA som tilbyr Candlepin bowlingbaner. Folk kommer til disse regionene fra fjern og nær for å spille med venner og familie og til og med profesjonelt for å vinne store premier i landsomfattende konkurranser og turneringer.

Historien til Candlepin Bowling

Når det gjelder historien om Candlepin bowling, er det skrevet mye om den, og det er ikke mye uklarhet eller kompleksitet i opprinnelsen til denne variasjonen av bowlingsporten.

Ifølge de fleste kilder har Candlepin Bowling-variasjonen sin opprinnelse i Worcester-regionen i USA i en biljardhall og ble oppfunnet av en person ved navn Justin White på 1880-tallet. Justin White bruker mye tid på å prøve å få dimensjonene og størrelsen på ballen og kjeglene akkurat, og til slutt lyktes det.

Sporten med Candlepin Bowling er eldre enn duckpin bowling og ble spredd gjennom Worcester-regionen til resten av New England og til og med opp til den kanadiske maritime regionen.

I løpet av historien har Candlepin bowling ikke endret seg mye, og dimensjonene til bowlingkulen, banen og kjeglene har fortsatt å være ganske like på begynnelsen av 1880-tallet. Fra det 19. århundre og fram til det 21. århundre har denne formen for bowling blitt ansett som en av de mest elskede sportene i disse regionene, og er også kjent i andre regioner.

Candlepin bowling er en ekstremt betydelig og rik variasjon av vanlig bowling, og det krever mye dyktighet og teknikk for å perfeksjonere.

Candlepin vs vanlig Bowling

Selv om vanlig bowling (ti-kjeglers bowling) og candlepin bowling hører til den samme bredere bowlingsporten, er det mange ekstremt signifikante forskjeller mellom disse variasjonene når det gjelder regler, måter å spille, poengmekanisme, dimensjoner, utstyr og mye mer.

La oss se på alle forskjellene mellom Candlepin og vanlig Bowling på tvers av alle faktorene i spillet.

Bowlingball

Candlepin Bowlingkuler er laget av tre, plast, gummi eller syntetiske materialer. Vi vet at bowlingkulen er ment å bli rullet på bowlingbanen for å slå ned kjeglene på slutten. Det er en ting som er likt i alle variasjoner av bowling.

Imidlertid er det den eneste likheten mellom CandlePin bowling og vanlig ti-kjeglers bowlingkuler. La oss ta en titt på forskjellene når det gjelder ballen som brukes.

Dihvor mye veier en bowlingkule – Dimensjoner

Hvis du ser på den faktiske størrelsen på en tradisjonell bowlingkule med standard ti kjegler, vil du se at den er ca 21,5 cm i diameter og veier 4,5 til 7,5 kg. Mens CandlePin bowlingkuler er mindre og mye lettere med en vekt på litt over 1 kg og en diameter på 11,5 cm, passer den lett i bowlerens hånd.

Ingen hull til fingrene

I motsetning til vanlig bowling med ti kjegler, har ikke ballene tre fingerhull på toppen for å holde ballen. I stedet er ballen så liten, enda mindre enn en DuckPin bowlingkule, at den lett kan holdes i hånden på grunn av den lette vekten.

Kastestil

En signifikant forskjell når det gjelder CandlePin vs. vanlig bowling er kastestilen. I standard bowling skal du kurve og hook’e ballen og dra nytte av vekten til ballen for å slå ned kjeglene. Imidlertid, i Candlepin bowling, skal du kaste ballen direkte mot kjeglene på banen og bruke de nedslåtte kjeglene samt ballens tempo.

Bowlingkjegler

Candlepin bowlingkjegler er lange og smale. De er plassert på slutten av en 60 fot bowlingbane i en likesidig trekantform. Til sammenligning med bowlingkjegler som brukes i vanlig bowling, er denne variasjonen dimensjonalt helt forskjellige.
Du lurer kanskje på, hvordan er de forskjellige?

Vel, først og fremst er vanlige bowlingkjegler litt kortere enn CandlePin og Candlepin er omtrent 15,75 tommer høye. De er også mye smalere, så det er mye vanskeligere å få en strike.

Bowlingbanen

Bowlingbanen i CandlePin tjener det samme formålet som baner i standard bowling. Formålet med banen er å skyve ballen på for å slå ned kjeglene i enden av den.

Bowlingbanen med Candlepin er også laget av tre eller syntetisk materiale og deretter belagt med olje for å redusere friksjonen mellom ballen og overflaten, men det er en liten forskjell når det gjelder bowlingbanens overordnede struktur når man sammenligner vanlig bowling og Candlepin bowling. Dimensjonene på bowlingbanen er også de samme over hele linja med 18,3 m (60ft) fra foul line til første kjegle, 4,6 m (15ft) fra innflygingspunktene, og deretter 4,6 m (15ft) til siktspilene fra foul line. Det er ikke noe spesielt med dimensjonene.

Forskjellen er i størrelsen på rennene. Bowlingbane-rennene til Candlepin er av samme størrelse som bowlingrennene på Duckpin.

Hvordan spille Candlepin bowling

Nå som du vet om alt utstyret og bowlingbanene til Candlepin bowling, skal vi fortelle hvordan spillet, reglene og poengmekanismen fungerer.

Regler for Candlepin Bowling

Hensikten med Candlepin bowling er at en bowler kaster bowlingkulen mot kjeglene for å slå ned så mange de kan i i løpet av 10 hele ruter.

Det er 10 ruter i et spill, og hver rute regnes som en omgang. I hver rute får spilleren tre kast. Dette er fordi spillet er vanskeligere enn vanlig bowling. Hvis spilleren beveger seg over foul line, telles ikke kastet, og poengsummen blir markert 0. Hvis ballen kommer ut av rennen og treffer en kjegle, vil den også bli betraktet som en foul.

I motsetning til vanlig bowling og Duckpin, kan ikke «deadwood» eller falne kjegler fjernes innenfor ruten. Dette legger til et lag med kompleksitet og strategi i spillet, siden spillerne kan bruke de falne kjeglene til å slå ned de andre stående pinnene. Dette er de grunnleggende spillereglene du trenger å vite om, for å kunne spille et godt spill.

Poeng i Candlepin bowling

Når det gjelder poengmekanismen, er det ikke stor forskjell i forhold til Duckpin eller standard ti-pin bowling.

Verdensrekorder i Candlepin bowling

Bowling med Candlepin er en utrolig vanskelig sport, og det er nettopp derfor mange har prøvd å etse navnene sine i historiebøkene ved å lage verdensrekorder i den. La oss ta en titt på hvor dyktige fagfolk er innen Candlepin bowling.

Høyeste Candlepin Bowling Score

I 1984 fikk en individuell profesjonell spiller kjent som Ralph Semb fra Erving, MA, rekorden med den høyeste Candlepin i ett spill som ble 245. Dette er utrolig eksepsjonelt, da det å få en så høy score er utrolig vanskelig i dette spillet.

Høyeste score i ett tre sett spill

Mark Ricci i 2011, fra Somerville, MA, satt verdensrekord for et tre sett spill med poengene 160, 157 og 202 i 3 påfølgende spill og scoret totalt 519, som var 5 mer enn forrige rekord. Dette er en eksepsjonell bragd innen Candlepin bowling.

candlepin vs duckpin vs vanlig bowling

FAQ – Frequently Asked Questions (Ofte stilte spørsmål)

Vi lager en liten seksjon over ofte stilte spørsmål som vi vil oppdatere jevnlig på spørsmål som vi ikke har besvart eller ikke godt nok besvart igjennom denne lange guiden.

Hvor lang er en bowlingbane?

En bowlingbane i er er 18,28 m (60 fot) fra overtrampslinjen (foul line) til første kjegle og 19,16 m (62,86 fot) til gropen bak kjeglene. Bowlingbanen er 106,36 cm (41,875 tommer ~42 tommer) bred. Inkludert renna så er bowlingbanen 105,2 cm (60 tommer) bred.

Hvor mye veier en bowlingkjegle?

En bowlingkjegle i vanlig ten-pin bowling veier 1,59 kg (3 lbs 8 oz) med en feilmargin på ±0.057 kg (2 oz).

Hvor høy er en bowlingkjegle?

En vanlig bowlingkjegle er 38.1 cm (15 tommer) høy og 121 cm (4,75 tommer) bred på sitt bredeste. Dette er kjegler i vanlig ten-pin bowling. En DuckPin bowlingkjegle er 23,3 cm (9,4 tommer) høy, mens en CandlePin bowlingkjegle er 40 cm (15,75 tommer) høy.

Hvor mange kjegler er det i bowling?

I vanlig bowling så er det 10 kjegler. Det samme antallet er det også i DuckPin Bowling og CandlePin bowling. Det finnes også andre typer bowling som bruker andre antall av kjegler og det er five-pin bowling (5 kjegler) og nine-pin bowling (9 kjegler).

Hva betyr tallet på bowlingkula?

Tallet på bowlingkula angir hvor mye den veier. Tallet vises i pund. Desto høyere tall desto tyngre ball. Tallet, det vil si vekten, er vanligvis 6 – 16 pund (2,7 – 7.2 kg).


Hvor Spille Bowling: Åpningstider og Priser

Her er en oversikt over noen utvalgte steder å spille bowling. Både åpningstider og priser kan endres så gå inn på siden Deres for oppdaterte åpningstider og hvor mye det koster å spille bowling på de forskjellige stedene.

Oslo

StedÅpningstiderPriserLinker
Oslo Bar & bowlingMandag – torsdag: 11:00 – 00:00
Fredag – lørdag: 11:00 – 02:00
Søndag: 12:00 – 00:00
Fra: 42,-
Skoleie kr.28,-
Hjemmeside
Facebook
Solli BowlingSøndag – Torsdag: 11:00 – 23:00
Fredag – Lørdag: 11:00 – 00:30
Fra: 55,-
Skoleie: 35,-
Hjemmeside
Facebook
Lucky Bowl VeitvetFra: 45,-
Skoleie: 35,-
Hjemmeside
Facebook

Trondheim

StedÅpningstiderPriserLinker
Centrum BowlingMandag: 16:00 – 22:30
Tirsdag – torsdag: 12:00 – 22:30
Fredag – Lørdag: 12:00 – 23:00
Søndag: 12:00 – 22:30
Barn fra: 40,-
Voksen fra: 51,-
Skoleie: 33,-
Hjemmeside
Facebook
Bowling1 TrondheimMandag – Torsdag: 16:00 – 21:30
Fredag: 16:00 – 22:30
Lørdag: 12:00 – 22:30
Søndag: 12:00 – 21:30
Barn fra: 45,-
Voksen fra: 65,-
Skoleie: 35,-
Hjemmeside
Facebook

Bergen

StedÅpningstiderPriserLinker
Lucky Bowl BergenMandag – Onsdag: 11:00 – 21:30
Torsdag: 16:00 – 21:30
Fredag: 16:00 – 22:30
Lørdag: 13:00 – 22:30
Søndag: 13:00 – 21:30
Fra: 45,-
Skoleie: 35,-
Hjemmeside
Facebook
Åsane BowlingMandag – Torsdag: 12:00 – 21:00
Fredag: 12:00 – 23:00
Lørdag: 11:00 – 23:00
Søndag: 11:00 – 21:00
Hjemmeside
Facebook
Vestkanten BowlingMandag – Torsdag: 11:00 – 22:00
Fredag: 11:00 – 23:00
Lørdag: 10:00 – 23:00
Søndag: 12:00 – 22:00
Hjemmeside
Facebook

Kristiansand

StedÅpningstiderPriserLinker
Lucky Bowl KristiansandMandag – Onsdag: 11:00 – 21:30
Torsdag: 16:00 – 21:30
Fredag: 16:00 – 22:30
Lørdag: 13:00 – 22:30
Søndag: 13:00 – 21:30
Fra: 45,-
Skoleie: 35,-
Hjemmeside
Facebook
Hannevika BowlingMandag – Fredag: 17:00 – 22:00
Lørdag – Søndag: 14:00 – 22:00
Fra: 40,-Hjemmeside
Facebook

Stavanger

StedÅpningstiderPriserLinker
Lucky Bowl Stavanger – MarieroFra: 45,-
Skoleie: 35,-
Hjemmeside
Facebook
Lucky Bowl Stavanger – SentrumFra: 45,-
Skoleie: 35,-
Hjemmeside
Facebook
Lucky Bowl Stavanger – ÅsenFra: 45,-
Skoleie: 35,-
Hjemmeside
Facebook

Sjekk ut de siste artiklene